Irradiance cache

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
Ще покажа как да направите такива сенки.
Как времето да е около 0:48 сек.
, вместо около час.
Трябва да ви покажа как работи "global illumination".
Сменям от "primary method: quasi-monte carlo" (изчислява за всеки пиксел), ще използвам "primary method: irradiance cache".
Oтивам в "cache files".
Това меню записва "GI" и всички семпли.
Съответно в следващия кадър, когато рендерирате, ще използва "cache", вместо да го рендерира наново.
По този начин ще имате по-бързи времена, защото няма да изчислява всеки път "GI".
Ще използва "cache".
Той не е активиран, защото "save" е изключено.
Няма къде да се запази.
Ще включим опцията.
Запазвам файла си.
Записвам го, например "irradiance cache".
След като сте избрали локация, тук "save" е включено, ще се върнем в "GI".
Вече някои от функциите се включиха.
"auto save" - автоматично ще запазва "cache".
"auto load" - автоматично ще го зарежда, когато правите нов кадър.
Трябва да поговорим по-подробно за тези функции.
Ще ги покажа в следващите уроци, затова няма да включа "auto load".
Ще оставя всичко по този начин, ще включа "prepass only".
Това ще ми покаже семплите, които прави рендера, "GI".
Така ще мога да покажа функциите, които са ни нужни, за да направим тези сенки.
Ще се върнем в "irradiance cache, record density".
Избирам стрелкичката, която показва много функции.
Ще се съсредоточим само върху "record density".
Има "low/ medium/ high".
"low" - най-ниско, "medium" е средно, "high" е най-високо.
Съответно тук ще имаме рендер с нисък брой семпли.
Тук с висок брой семпли.
Ще имате или по-добро изображение, или по-лошо.
Ще включим "low".
Включил съм "prepass only", затова няма да изчисляваме цялото изображение, ще видим само "GI".
Пускам да се рендерира.
Изображението което се сметна е само "GI", именно тези парченца, които създава.
За всяко парченце, то изчислява какъв горе-долу е цветът; и после замъглява ("blur"), за да има преход между тях.
Поради тази причина се получават петната.
За да покажа по-добре какво се случва със сенките, ще преместим топчето.
Премествам го тук.
Ще увелича "luminance, brightness: 400%", за да се вижда по-добре.
Правя нов рендер.
Топчето е преместено и сенките са различни.
На тези големи блокчета се изчислява "GI".
Това е така, защото в "irradiance cache", включихме "record density: low".
Превключваме на "medium".
Пускам отново да се смята.
Пита ме дали искам да презапиша файла; ще го презапиша.
Сравнявам с предните парченца, които са по-големи, а тук са по-стегнати и по-малки.
По този начин ще получим по-добър "render".
Причината за това е, че в "GI, irradiance cache", включихме "record density: medium".
По този начин стигнахме парченцата.
Вече са подредени и по-добре изчислени, в сравнение с другите.
За момент ще отидем на "save".
Ще премахна файла, защото няма да ми е нужен.
Всеки път ме пита дали да презапиша файла - няма да ме пита.
Ще използвам директорията по подразбиране на "C4D".
Отново ще използваме "prepass only", което сме включили, за да видим кутийките.
Включвам "record density: high", за да видим какво ще се случи с кутийките.
Кутийките са по-нагъсто и се смалиха.
Разположени са на равни места, като решетка.
Времето за "render" се увеличи на 0:49 сек.
при високо качество.
При "medium" - 0:15 сек.
При "low" - 6 сек.
Включили сме на "high", увеличавам семплите при сенките и ще получим по-добри сенки.
Ще направим "render", но без "prepass only", за да видим резултата.
Сенките са значително подобрени.
Ще се върнем да намалим "brightness: 200%".
Ще върна топчето в предишната му позиция.
Пускам да се смята.
Върнахме сцената и ще сравним с красивия "render", за да видим разликата в сенките.
Разликата е по-малка, в сравнение с тук.
Сенките са много по-размити.
Вече постигнахме по-стегнати сенки.
Въпреки това нямаме това изображение, което е тук.
Затова ще върна светлината между тези две топчета.
Ще включа "prepass only", за да ви покажа нещо.
Включвам "record density: low".
Ще включа "color refinement".
Ще включим "color refinement: 100%".
Пускам да се смята отново.
Кутийките се получиха по-малки и неравни - не са с еднакъв размер; както тук.
Имат по-различен размер.
Например, тези са по-големи, тук са по-малки.
Причината е, че с "color refinement", "GI" гледа къде са сенките и добавя повече семпли там.
На други места, където няма нужда - има по-малко семпли.
Връщам топчето горе, за да направим предишната сцена.
Изключвам "prepass only".
Ще направим пълен рендер, с "color refinement: 100%".
Сега се доближаваме повече до резултата, който имахме с "quasi-monte carlo".
Разликата е почти незабележима.
В сравнение с това, сенките са много размазани на петна.
Вече имаме по-добър "render".
Има по-малко от минута, вместо час време за смятане.
С настройките в "irradiance cache", както "record density" и "color refinement"; Може да определите колко големи да се семплите ви.
Също и как да ги разпределите между тях, за да получите по-добър рендер.
С "color refinement" може да поправите сенките, за да бъдат по-остри.
Това увеличава времето за смятане.
Но ще имате много по-реалистични изображения.
Ако имате проблем със сенките - не ви харесва как изглеждат, увеличаването на тази величина ще ви помогне.
Нека не забравяме и "record density".
Ще го включим на "high", за да видим дали ще получим още по-добър резултат.
Времето се увеличи значително - 4:30 мин.
Ще приближа, за да сравня с предишния резултат.
Сянката се получи още по-хубава.
Ще сравня с "quasi-monte carlo", разликата е почти нулева.
Разликата идва от това, че осветителното тяло не е на същото място, както преди.
Сянката изглежда по същия начин.
Спестихме много време за "render".
Не бързайте да използвате тежката артилерия.
Опитайте се да настроите "irradiance cache" - по-елегантният метод.
Ще направите по-хубаво изглеждащи рендери.
Дори да сте перфекционисти.
Съответно в "GI" увеличихме всичко на максимум.
Включихме "accuracy: 200%", което е максимума.
"irradiance cache: high".
"color refinement: 100%", който отговаря за сенките.
Тази величина може да се увеличи.
100% работеше много добре за нас.
След 4:30 мин.
, получихме абсолютно същия резултат,
който получихме и за час.
Имайте предвид - настройването на "GI" е много важно за резултат, който целите; без да ви отнеме много време.

Тест за преминаване към следващия урок

 
За какво служи Color Refinement?
Създаване на повече семпли в зони със сенки.
Създаване на повече семпли в зони с цвят.
Създаване на по-малко семпли в зони със сенки.
Създаване на по-малко семпли в зони с цвят.