Разкъсване на плат чрез Tear

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
В този урок ще разгледаме как се разкъсват платове, с помощта на "cloth tag".
Ще добавя "simulation tags, cloth".
В раздел "tag", трябва да включим "use tear", за да започне платът да се разкъсва.
Включвам го.
Правим "plane" полигонов обект.
Натискам "play".
Платът пада веднага.
Ще отидем във "fix points".
Взимам "pen tool" и ще сложа няколко точки, където платът да бъде фиксиран.
Отивам в раздел "dresser, fix points: set".
Платът няма да пада.
Ще взема кубчето в "model mode".
Ако го мърдаме, нищо не се случва.
На кучето му трябва "simulation tags, cloth collider", за да взаимодейства с плата.
Платът се разкъсва, но се получават странни деформации.
За да работи "tear", задължително трябва "simulate, cloth, cloth surface".
В противен случай се получават такива проблеми.
Добавям "cloth surface, thickness: 1 cm".
Ще върна в началото и ще взема кубчето.
Когато мърдаме кубчето платът се разкъсва.
Увеличавам "timeline: 800 F".
за да видим какво се случва.
Кубчето много лесно разкъсва плата, без никакви усилия.
Отивам в раздел "tag".
Увеличавам "tear: 300%".
Връщам в началото.
На кубчето ще му трябва много повече сила, за да започне да разкъсва плата.
Величината служи за това.
Ако я намалим, резултатът няма да е реалистичен.
Ето, веднага се разкъсва.
"tear" определено трябва да е по-висока стойност.
Например 200 %.
Ще взема едно топче.
Ще му намаля размера.
Премествам тагът на сферата.
Изтривам кубът.
Връщам отначало и ще взема сферата.
Ще сложа към координатата "x: keyframe".
Няма да сложа, ще натисна само "play".
Ще придвижа топчето напред.
Трябва му повече сила на топчето, за да започне да разкъсва плата.
Връщам в началото.
Експериментирайте с платът, за да видите как се разкъсва.
След това да направете анимация, например как кубчето минава през плата.
Нагласете всички настройки.
"iterations: 8" "flexion: 5 %" "bounce: 10%" "friction: 80%" "mass: 5" "tear: 150%" Връщам отначало.
"tear" се използва лесно.
Само трябва да включите "use tear".
С него може да регулирате точно каква сила трябва да бъде приложена върху плата, за да започне да се разкъсва.
Експериментирайте с настройките.

Тест за преминаване към следващия урок

 
За да може един Cloth динамичен обект да бъде разкъсан, трябва?
да включите Cloth Engine
да включите Use Tear
да включите Dress-O-matic
да му поставите Tear Tag