Анимация на походка чрез C motion

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
Анимацията на походка е сложен процес.
Особено на четириного.
Човекът е по-лесен - има два крака.
Това роботче може да скача наляво-надясно, да прави някакви номера, да тича и др.
За да имате пълен контрол трябва да правите "keyframes" и да движите контролерите.
Но няма да са достатъчни.
Трябва да има един генерален контролер, който се създава по принцип.
Контролерът може да движи целия обект без се нарушава по някакъв начин.
В случая ще разгледаме един прост пример.
Ще ви покажа много добра функция в "C4D".
Как да направите походка без да анимирате много.
Затова съм избрал за пример - четириного паяче-робот.
Походката му ще бъде много проста.
Ако я приложим на човек няма изглежда толкова добре.
За такива машинарии изглежда много добре анимацията.
Ще добавя "Cmotion".
В "attribute manager" се отвориха всички настройки на "Cmotion".
Първото нещо, което трябва да добавите е тялото на обекта, който ще aнимирате.
В случая роботчето.
Ще заключа тук, за да мога да приплъзвам.
Издърпвам го от горе и го слагам долу в "objects".
Важно е да селектирате всички контролери, трябва да ги сложите тук под "spider bot".
Тоест като "child object".
Ще повторя.
Първо тук в менюто добавяте тялото, след това към тялото добавяте контролерите като "child object".
Натискам "play", нищо не се случва.
Причината за това е, че тук "Cmotion" е изключен.
Включвам го и резултатът е налице.
Натискам "play".
Крачетата му започнаха да се мърдат.
Движението е малко и бавно.
От "stride" може да увеличим разкрача.
Увеличавам го драстично.
Ето, има много повече движение.
От "time" - контролирате колко бързо се движат краката му.
Нагласено е на 25, което означава, че за 25 кадъра, прави пълен цикъл на походката си.
След това просто се повтаря.
Намалям числото - цикъла ще бъде по-кратък.
Много по-бързо движи краката си.
Ако го увеличим, движим малко по-бавно краката.
Ще направим така, че краката му да не се хлъзгат по земята.
Трябва да се движат нагоре - надолу.
Това става много лесно.
Трябва да селектираме някой от контролерите.
"front_left_foot".
Може да го селектирате и оттук.
В "objects, action" и след това добавяте движение.
В падащото меню има много различни.
В случая "lift" означава повдигане.
Ще използваме "lift", защото търсим такъв ефект.
Ще добавя "lift" на предния крак.
Натискам "play".
Забележете, че кракът леко се вдига нагоре.
Ще увеличим "lift", за да видим по-добре резултатите.
Ще го увелича "lift: 60".
Сега има по-явен резултат.
Ако сме доволни с резултата от единия крак, може да копираме същия ефект към останалите контролери.
Трябва да натиснем с десен бутон върху "lift p.
y".
След това отивам в настоящия контролер и поставям с "paste".
Двата му предни крака започнаха да се движат нагоре-надолу.
Добавям същото и на останалите крака.
Вече има добра походка.
Намалям "stride: 300".
Увеличавам "time: 30".
Включвам "subdivision", защото греблата са много по-големи.
Възпроизвеждането се забавя.
Роботчето върви на едно място.
"walk: static" - затова седи на едно място.
Превключвам на "line" и ще започне да ходи по права линия.
Ето колко бързо се работи със "Cmotion".
За отрицателно време направихме това роботче да ходи напред.
Ще добавя още няколко ефекта.
Връщам отново "walk: static".
Ще подобря походката преди да продължа напред.
Изключвам за малко "subdivision", за да не ми пречи; трябва да виждам всичко.
Ще направим, когато ходи, главата му да не седи на едно място.
Каквото и същество да ходи, то се движи нагоре-надолу.
Ще добавя точно такова движение - нагоре-надолу, само върху горната част на тялото.
Ще го направя от тук "hub options".
Не трябва да добавяте към "spider bot", а към "hub" - трябва да добавите един от ефектите.
Ще добавим отново "lift", защото трябва да се повдига нагоре-надолу.
Ще селектирам "hub" и добавям "lift".
Натискам "play", за да видим резултата.
Започна в такт с походката си да се поклаща нагоре-надолу.
В "lift" има кардиограма.
Показва, че в единия цикъл на походката му, два пъти се вдига нагоре-надолу.
Оттук може да увеличите колко се вдига.
Намалям "lift: 13cm".
Вече придоби по-естествена походка.
Може да добавим и други ефекти.
Нека му добавим поклащане в ляво или дясно.
Ще използваме "action: roll".
Трябва първо да селектирам "hub".
Избрах "roll" и го добавям.
Ето, започна да се поклаща наляво-надясно.
Походката му става интересна.
Ще намаля клатенето, за да не е много смешен.
Намалям "roll: 3".
Ефектът трябва да е съвсем лек.
Трябва да има движение.
Колкото повече движение (т.
нар.
арки), изглежда по-натурално.
Разгледайте как работят другите ефекти.
Селектирам "hub", избирам "action: twist".
Добавям го.
Роботчето започна да си върти главата.
Вижте ефекта по-добре.
Може да увеличите ефектът.
Получи се странна походка.
Намалям "twist: 10".
За да се завърта съвсем леко.
Намалям още "twist: 8".
Разгледайте всички ефекти.
Може от това меню да изключите другите ефекти, които сте използвали; ако не виждате добре какво се случва.
Тук може да увеличите ефекта, за да може да видите какво прави.
Изключих останалите, включих "twist".
Сега ще видим какво прави "twist".
Роботчето си върти главата.
Връщам другите ефекти.
Походката ни харесва.
Може да го пуснем да върви в някаква посока.
Включвам "walk: line".
Хубаво е да го видите как върви в някаква посока.
На едно място не се вижда точно както трябва.
Ще увелича "timeline", за да видя по-добре как ходи.
Увеличавам на 200 кадъра.
Пускам роботчето да се разходи, за да видим точно походката.
Може да се завъртим.
Да го видим от всяка една посока.
Сега се върна в началото.
Ще деселектирам всичко.
Може да скрием контролерите.
Нека видим как би изглеждало финално.
Може да включим "subdivision".
Анимацията се забави, защото едновременно изчислява анимация и "subdivision".
Ако искате да наблюдавате "real-time", изключете "subdivision".

Тест за преминаване към следващия урок

 
C-motion се използва за:
Rigging на герои
бързо анимиране
да накарате персонажа да върви на едно място
да анимирате само краката на персонажа