Материали и финален рендер част II

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Да направим нов материал за ягодата и за семената.
Ще започнем със семената.
В "color".
Ще взема тук снимката.
Селектирам конкретен цвят с "choose screen color".
Този цвят и го десатурирам.
В "reflectance, type: beckmann".
"fresnel: dielectric".
Ще махна "specular".
Увеличавам "roughness" и намалям "reflections".
Ще пристъпя към ягодката.
Ще изключа "color" и в "luminance" ще направя "subsurface scattering" материала.
Ще отворя тук, след това "subsurface scattering".
Ще използвам "preset: ketchup".
Да погледнем "path length".
Сега е прекалено тъмно, ще увелича червеното.
Изглежда добре.
Намалям "path length: 3 cm".
Забелязах, че от вътрешната страна ягодите са по-зеленикави.
Увеличавам освен червеното, така и зеленото до същата стойност.
Трябва да влиза повече зелено.
Ще го увелича още.
Колкото повече увеличавам тази величина, толкова повече зелено ще навлезе в материала.
Ще оставя материалите - към ягодата и към семената.
Отварям материал на ягодата и отивам в "reflectance".
Ще добавя "type: GGX".
защото забелязах, че ягодите рефлектират.
"fresnel: dielectric", "preset: oil".
Изключвам "default specular".
Установих, че е добре да увеличим "specular strength: 100%", около тази стойност.
Ще намаля рефлекцията.
Увеличавам "roughness".
Увеличам малко "specular strength", намалям "reflection strength".
"specular" ми трябва заради този "highlight".
Ще направя рендер, за да видим как изглежда.
Изглежда добре.
Ще отида във филтъра и го изключвам, за да видим как изглежда.
Изглежда добре.
Може да намалим "path length" на "subsurface scattering".
Да отидем най-долу във филтъра.
Натискам "reset filter".
Ще увеличим експозицията.
След това леко и контраста.
Намалям "gamma".
Трябва да намалим "subsurface scattering".
Ягодата изглежда прекалено прозрачна.
Отивам в материала за ягодата.
В "luminance, subsurface scattering, path length: 1".
Ще притъмня малко цвета.
В "reflectance" всичко е наред.
Може да отидете където са семената.
Ще селектираме "point selection" на ягодата.
защото все още го пазим.
Ще добавим "hair material", защото забелязах че ягодките, имат малки власинки.
Ще направя и тях.
Ще добавя "simulate, hair object, add hair".
Ще отида в "guides, length: 5 cm".
Ще ги отпуснем, за няколко кадъра.
Ще отида в "simulate", "set as dynamics", за да стане "current state to object".
Изключвам "dynamics", защото не ни трябва повече.
Ще отидем в "hair material".
В "thickness, root: 1cm, tip: 1 cm".
Ще променим цвета.
Ще изключа "specular", за да са по-тъмни.
Правя и тези тъмни.
Да направим рендер.
Забелязвам, че власинките, които добавихме на семената, не се виждат.
Ще спра този рендер.
Тук, където е "hair material", в "guides" има "link: point selection".
Заради този "selection", не може да рендерираме влакната.
Ще добавя ягодата на "link".
Ще направим "render".
Вече имаме влакната.
Трябва да настроим размера им, защото са дебели и дълги.
Отивам в "hair material".
"thickness, root: 0,5" и "tip: 0.
5 cm"
Ще ги изсветлим, увеличавам "brightness".
Ще намалим дължината им на 3 см.
Материалът за ягодата е много тъмен.
В "luminance", "subsurface scattering, path length: 2 cm".
Изсветлявам леко материала.
Ще направим рендер, за да видим как изглежда.
Всичко изглежда много добре.
Ето ги тези малки власинки при семената.
Трябва само да настроите материалите си.
Експериментирайте и с раздел "filter".
Ще го зануля по подразбиране.
Трябва да увеличим малко "brightness".
И експозицията също.
Ще намаля гамата малко.
Ще увеличим контраста.
Според това на вас как ви изглежда, експериментирайте с филтъра и с материалите.
Трябва да ги дообработите.
Променям кривата малко.
Може да нагласим червеното как точно да изглежда.
Ще го оставя така.