Експорт на видео

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
В този урок ще ви покажа как да рендерирате анимация.
Ще направим ефект на "rack focus".
Ще направим смяна на фокуса от тази позиция на тази.
Отивам на камерата и няма да гледам през нея.
В раздел "object", ще премахна от "focus object" обекта.
Поставям "key frame" на кадър 0.
На 70-ти кадър ще издърпам фокуса напред и правя нов "key frame".
След като сте готови с анимацията, трябва да видите на какъв "frame rate" е композицията.
Това трябва да е първата стъпка, когато започвате проект.
Следващата стъпка е да проверите в какъв формат искате да експортирате.
Сега е в "half HD".
След това трябва да сменим "frame range".
Сега е на конкретния кадър, в който сме.
Трябва да зададем от 0 до 72-ри кадър.
Променям на "frame range: manual", което е ръчно - от 0 до 70-ти кадър.
Когато е готово, отивам на "save" и му слагам отметка.
След това ще изберем пътечка, където да запазим файла.
Ще направя нова папка на "desktop".
Именувам го "dof".
Трябва да изберете точно какво искате да запазите.
Тук има и клипчета, но никога не рендерирайте клипчета, тъй като може да се случи нещо непредвидено.
Добрата практика е винаги да правите поредица от снимки.
После може да вкарате снимките в програма като "After Effects".
Където да ги направите на едно клипче, или в някой друг софтуер за конвертиране, който може да конвертира "image sequence" във видео.
Ако на 25-ти кадър софтуера спре да работи, тогава видеото ще се провали.
Ако правите "image sequence" и софтуера спре да работи на 25-ти кадър, може да зададете на рендера след това да започва от 25-ти кадър.
Няма да загубите много време.
Понякога за рендериране може да ви отнеме часове и дни.
Добрите формати за "image sequence" са "DPX", "OPENEXR", "TARGA" - препоръчвам ги.
Ако искате нещо с не толкова много информация, тъй като препоръчаните са добри само ако следва композитинг.
Ако няма да правите сериозен композитинг, "jpeg" и "png" са добри варианти.
Избирам "png".
Може да изберете "bit depth".
Може да включите / изключите "Alpha canal".
Сега е изключен.
Всички настройки са наред по този начин.
Ако ще правите композитинг, може да изберете например за "After Effects".
Да запазите "project file", който ще съдържа всички светлини и камери за "After Effects".
Оставям всичко, както е.
Проверявам за последен път настройките на рендера.
Ще увелича малко "subdivision" за "blur", Имам визуализации на без фокус и е добре да го увелича.
Когато сте готови всичко, натискате "shift + R".
Спирам рендера, защото започва да рендерира тук.
Трябва да погледнем през камерата преди да започнем да рендерираме съответното нещо.
Отивам на кадър 0 и отново "shift + R".
"image sequence" започна да се рендерира.
Той ще се рендерира в съответната папка, която си избрахме в началото.
Отне ми много време когато създавах първата анимация.
Ето тази.
Времето за "render" на тези кадри беше около 5 часа.
Не се притеснявайте, ако времето за "render" е огромно.
Обикновено е така в зависимост от бързината на компютъра.
В зависимост колко прецизно сте задали на рендера, да създава изображението.

Тест за преминаване към следващия урок

 
За да изрендите определена част от анимацията, какво  трябва да направите?
Да включите Current frame.
Да включите All frames.
Да включите Manual.
Да включите Preview range.