Текстуриране на интериорна сцена част II

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
Ще направя нов материал за тези метални части.
Изключвам "color channel".
Добавям "GGX".
В "layer fresnel: conductor" и "preset: iron".
Увеличавам "roughness: 10%".
В "bump map" ще добавя "texture: noise", за да имаме неравна повърхност.
Ще намаля "noise", защото в момента е много едър.
"global scale: 3%", за да е съвсем ситен.
В "reflectance" ще увелича "roughness: 20 %".
Ще намаля "reflection strength: 66%".
"brightness: 66%".
Трябва ми по-тъмен материал.
"reflection strength: 80 %".
Ще намаля "brightness: 65%".
Ще го добавя към тези части.
Това са "beams".
Добавям ефекта към тях.
Към "nodes" (тези малки панели), ще добавя същия цвят.
Ще направим текстура - алуминий.
Ще наименувам материалите долу.
Изключвам "color channel".
Добавям "GGX", защото правя метал.
"layer fresnel: conductor", "presets: aluminium".
Увеличавам "roughness: 8%".
Ще добавя малко драскотини.
Надписвам ги.
Избирам драскотини от тук и ги добавям в "bump, texture".
Отварям по-голямо изображение - има леки драскотини.
Малко ще ги увелича.
Добавям ги, за да не е абсолютно равен материалът и да има някакви несъвършенства.
След това ще го добавя към тези релси (в този "null object").
Добавям ги към този обект.
Също така и към тези релси.
В този "null obejct".
Към целия "null object" ще добавя този алуминий, както и към лампата.
в "null object" "furniture, lamp".
Добавям тук.
От тагът на текстурата, в "projection: spherical".
Това ще промени как се проектира текстурата върху това нещо.
Натискам "fit to object".
Използвахме текстура, трябва да бъде правилно проектирана върху лампата.
Ще я добавя към долните части за кабела.
Трябва да добавим към "sweep".
Tук включвам на "projection: spherical".
След това ще добавя към долните части.
Към тези двете.
Но на двата обекта ще сложа "projection: cylindrical".
Натискам "fit to object".
Така ще имат равен размер.
Връщам се към тези релси.
Сменям на "object mode" и ги селектирам.
Ще взема материала на тези релси.
"projection: spherical".
Натискам "fit to object".
Повтарям същото действие и за другите релси, както и за горните.
Селектирам материала, "projection: spherical".
Натискам "fit to object".
Има нещо в "child object", затова излиза това съобщение.
Пита дали искам да направя същото към "child object".
Правя "render", за да видя резултатът.
Тук забелязвам малко проблеми в гредите.
Предполагам - ниските настройки на рендера или "bump map".
Първо ще опитам с "bump map" и го намалям на "strength: 2%".
В "reflectance channel", "roughness: 10%".
"roughness: 20%", "attenuation: metal" Добре е "attenuation: metal" защото правя метал.
Пускам да се рендерира, за да видим дали това подобри нещата.
Проблемът донякъде се оправи, но пък се появи друг проблем.
Цветът изглежда странен.
Подозирам, че причината е в "reflection strength" и в "brightness".
Увеличавам "brightness: 90%".
"reflection strength: 90%".
Ще увелича още "brightness: 100%".
Правя нов "render", за да видя какво ще се получи.
Не изглежда добре.
Затова ще спра рендера, още в зародиш.
Отивам в настройките.
Във "physical", увеличавам "blurriness subdivision: 3", защото имаме замъглени отражения.
Ще намаля "bright multiplier".
Настройвам го на 1, защото е възможно да прави проблеми.
Пускам да се рендерира.
Нещата изглеждат малко по-добре.
Проблемът е бил в "color mapping".
Заради "bright multiplier", защото той притъмнява сенките.
Тук имахме сенки, затова се получаваше така.
В следващия урок ще текстурираме и останалите части.