Допълнения към урока
Учебна програма Cinema 4D Ultimate
2. Моделиране