GI cache

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
В този урок ще разгледаме кеш функцията на "global illumination".
Нека отидем в "global illumination", "cache files".
Тук ще откриете всичките кешове.
Сега имаме "irradiance cache" и "light mapping".
Функциите са абсолютно идентични.
В "general" на "primary" и "secondary method", имаме съответно "irradiance cache" и "light mapping".
За двете водим записи ("records").
Превключвам на "quasi-monte carlo", който изчислява всеки пиксел поотделно, а не прави кутийки с кеш.
Единият кеш ще изчезне и ще имаме само "light mapping" на "secondary method".
Няма за "QMC".
Трябва да използвате някоя от функциите, които разполагат с кеш, за да може тук да записвате нещо.
Кешът записва цялата информация за сцената.
От къде влиза светлината, къде се удря и как осветява като цяло.
След като бъде записана сцената, може да забързате рендера.
Автоматично я зареждаме, вместо да се изчислява всеки път наново.
Ако правите промени, тогава ще трябва да направите и нови изчисления.
В някои случаи, като камера анимация, е много удобно да използвате кеша.
Ако имате пълна анимация - има движещи се обекти, а не само камерата да се движи в статична сцена; тогава ще трябва да използвате в "full animation mode" и няма да получите толкова забързване от кеша.
Ако имате камера анимация, тогава ще видите драстична промяна във времето за рендер.
Имаме записани "records".
Ще ги изтрия с "flush cache" и за двата кеша.
Сега има 0 "records".
Локацията, в която отиват е в папката, в която е проекта.
Имам този файл.
Тук има папка "illum", където се записват "GI" кешовете.
След като включим "autosave" и на двете места, нека направим рендер.
Получихме го за 1:40сек.
Отивам в настройките на кеша, включвам "auto load" и за двата кеша.
(забелязваме, че имаме нови записи) Правим нов рендер.
Този път за същата същата стая, отне 0:25 сек.
Разликата е огромна между 1:40 и 0:25 сек.
Сега сме включили едновременно "auto save" и "auto load".
Правим нов обект в сцената.
Намалям сферата и ще я преместя.
За новия обект също трябва да бъдат направени "GI" изчисления.
Заради "autosave" се включват калкулациите за тази сфера към кеша.
За останалата част от сцената, няма никаква промяна.
Ще може да заредим кеша и ще получим по-бързо изображението.
Правим "render".
Имаме сцената, рендерирана още по-бързо - 0:18 сек.
Новите калкулации - сферата, всичко останало бе заредено от кеша.
Препоръчвам ви когато работите с "GI", включете "auto load" и "auto save" - ще получите по-бързи рендери.
Частите, които не сте променяли, ще се заредят директно от кеша и няма да има нужда от прекалкулация.
Нека експериментираме с камера анимация.
Първо ще изтрия тази защитен таг, защото не ми позволява да движа камерата, където и да е.
Изтривам.
Отдалечвам се.
Анимирам от 1-ви до 6-ти кадър.
В координатите на камерата, ще направя ключ само за "z".
Отивам в 6-ти кадър.
Премествам камерата напред.
Правя нов ключ.
Вече имаме анимация от 1-ви до 6-ти кадър.
Отивам в "output", за да не рендерираме само един кадър.
Избирам "manual" само от 1-ви до 6-ти кадър ще правим рендер.
В "GI" включвам "auto load" и "auto save".
Изключвам "full animation mode", тъй като нямаме пълна анимация, имаме анимация само на камерата.
Поглеждам през камерата.
Нека да направим "render" в "picture viewer" с "shift + a".
Тъй като в момента не сме задали директория, където да бъдат запазени файловете, се появява този прозорец - "Yes".
Ще се зареди, но няма да се запази в компютъра.
Изчислени са няколко кадъра.
Първи кадър е с време - 1:48 сек.
, където сме запазили целия кеш.
При всеки следващ кадър, "GI" се зарежда от компютъра.
Поради тази причина следващите изчисления са по-бързи.
За всички части имаме запазен кеш.
По този начин забързахме изцяло рендера.
Връщам се в настройките и включвам "full animation mode".
Тогава няма да получим това забързване "GI".
Когато е включено, смята сцената все едно цялата се променя.
Няма само камера анимация, а движещи се обекти.
Всичко ще се калкулира наново.
Правим рендер, за да видите за какво става дума.
Забелязва се, абсолютно нищо не се зарежда от кеша.
Всеки файл се изчислява самостоятелно.
Тук за 3 минути пресметнахме всички файлове, А тук за 3 минути сме само до втория кадър.
Абсолютно нищо не се зарежда от кеша, защото сме включили "full animation mode".
Ако искате да използвате кеша, за да забързате изчисленията (камера анимация), без движение, единствено на камерата; изключете "full animation mode" и включете "auto save" и "auto load".
Ако има промяна в перспективата главно, да се направят новите калкулации, но за останалата част от сцената, да използвате вече готовия кеш.

Тест за преминаване към следващия урок

 
За да се възползвате от ускоряването чрез GI cache, трябва да?
изключите Auto load
включите Auto load
включите Auto save
изключите Auto save