Допълнения към урока
Учебна програма Cinema 4D Ultimate
12. Бонус модул - Полезни инструменти, генератори и трикове в Cinema 4D