Инструменти за селекция – Live selection, Loop - I ЧАСТ

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
За да ви подготвя по-добре за моделирането ще ви покажа основни похвати за селекцията на точки, полигони и ръбове.
Ще преминем през "selection tools", "shortcuts" и съвети относно използването им.
Tова е "загрявка" за преминаването към инструментите за моделиране, за да е сигурно, че всички имат основите да продължат по-уверено напред.
Ще разгледаме свойствата на инструментите с практически примери.
Когато моделирате, сменете "layout" на "Cinema 4D".
Това става от "layout".
Трябва да го промените на "modeling".
Така аранжиран, софтуерът е много по-интуитивен за моделиране.
Ще продължа с този "layout" до края на този модул.
Ще направим куб и ще превключим на "gouraud shading (lines)".
С клавишна комбинация.
Натискам "N" на клавиатурата.
Появи се това меню.
Ако помръднете мишката, то ще изчезне.
Срещу всеки "shading" има съответна буква.
Ако натиснем "B", ще включим "gouraud shading (lines)".
Отново "N + А" за нормален "gouraud shading".
"N + B" за "gouraud shading (lines)".
Променям сегментите на кубчето по 10.
Правя кубчето полигонов обект с клавиша "C".
Включвам на "polygon mode".
Може да селектирате полигоните един по един, но има и по-лесни начини да го направите.
Например с инструментите тук: "live, rectangle selection" и др.
Те работят еднакво, имат една и съща функционалност.
Начинът, по който селектирате полигоните, ръбчетата или точките е различен.
Взимам "live selection tool".
Той работи като четка, с която може да селектирате полигони, ръбчета или точки.
Като задържим "ctrl", може да изтрием част от тези полигони.
С "shift" - добавяме.
Може да променяме и размера на четката; задържам "ctrl" и след това натискам скролера на мишката, след това движим наляво или надясно.
Така се променя размера на четката.
В "attribute manager" в "options" може да разгледаме някои от функционалностите му.
"radius" - за промяна на радиуса на четката.
"pressure dependent radius" - използва се при работа с таблет, няма да го разглеждаме сега.
"only select visible elements" - една от най-важните функции.
Сега е включена.
Когато селектираме полигони, селектираме само тези, които виждаме.
Ако я изключим, когато селектираме, ще селектираме не само тези отпред, но и тези отзад.
Тях дори не ги виждахме.
Имайте предвид дали е включено или изключено, според вашите нужди.
Неприятен случай е ако случайно изключите "tolerant edge/polygon selection".
Изключвайки тази функция трябва да селектирате поне 75% от всеки полигон, за да може да се селектира.
Забелязва се когато имате по-големи полигони.
Много по-трудно е да ги селектирате.
Когато четката преминава оттук, тя не селектира ръбовете от горната част, защото не сме хванали 75% от тях.
Препоръчвам ви да е включен.
Ще взема "rectangle selection tool".
Може да го вземете от това меню тук.
Ще селектираме предната част.
"Select only visible elements" е включено, така че сме селектирали само предната част на куба.
Ще я изтрием с "delete".
На пръв поглед няма никакъв проблем.
Ще ви покажа нещо.
Ако отида в "point mode", забелязваме, че са останали точките, които са свързвали полигоните.
Това често създава проблеми.
Най-бързия начин, вместо да селектирате точките една по една, е като като натиснете десен бутон и отидете на "optimize".
"optimize" премахна излишните точки вместо нас.
Те не бяха свързани към обекта.
"optimize" може да послужи за други ситуации.
Например при припокриващи се точки.
Ще разгледаме една такава.
Ще създам цилиндър.
Скривам куба.
Правя цилиндъра полигонов обект с бутон "C".
Взимам "live selection tool".
В "polygon mode".
Селектирам горната част.
Забележете, че горната част е отделена от тялото и са две отделни части.
Ако искате това да е цял обект може да използвате функцията "optimize".
Защото тук точките също се припокриват.
Те са две отделни точки - за тялото и за горната част.
Включваме "optimize".
Когато селектираме точка, за тялото и за горната част, има една и съща точка и те вече не се припокриват.
Допълнителните точки са изтрити.
Това е един цял обект, а не е с капачка отгоре.
Ще изтрием цилиндъра засега.
Ще се върнем на куба.
Ще изтрием още няколко полигона.
Включвам "optimize", защото тук има излишни точки.
Натискам с десен бутон, избирам "optimize".
Ще разгледаме други инструменти за селекция.
Това меню тук - "loop selection".
Може и от "select, loop selection" едно и също е.
Този инструмент служи за селектиране на точки, ръбове и полигони по цялата обиколка на обекта.
Забележете, че прави един пълен кръг.
В тази част се завърта.
Продължава напред до горната част.
Това е една пълна обиколка на обекта.
Ако включим "stop at boundary edges", няма да правим една пълна окръжност, а спира в този (в "C4D" се нарича "boundary edge").
Това е края на обектът.
По същия начин е и тук.
Минава през цялата окръжност и спира в тези ръбчета.
Когато ги селектираме, селекцията трябва да спре на финалния ръб.
Ето тези ръбчета са финални и поради тази причина селекцията спира тук.
Ако искате да селектирате тази част, целия финален ръб; може да включите "select boundary loop".
По този начин селектирате само края на обекта.
Същото важи и за тази част тук.
Ще ви покажа един трик, който открих наскоро.
Включвам "stop at boundary edges".
Натискам в тази част на селекцията.
След като натиснем без да отпускаме, мърдаме мишката.
Ще видите, че в отсрещната страна се деселектира определената част.
По този начин може да хванем част от обиколката на обекта.
Само необходимата част.
Ако хванем от тази страна без да сме пуснали бутона от противоположната се деселектира, когато мърдаме настрани мишката.
След като сме селектирали, може да движим и да преместим каквото ни трябва.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Когато изтривате полигони, какво не бива да забравяте?
Да изтриете и ръбовете.
Да използвате функцията Option.
Да изтриете точките чрез Optimize.
Да използвате Optimize преди да изтриете полигоните.

Въпроси и отговори

 • Какъв е проблема при използването на Live Selection?

  Ралица:

  При натискане на Live Selection се получава това.. Може би някъде бъркам но не мога да разбера къде.. моля за съдействие!!!

  Николай Кирков:

  А може ли да дадеш някакъв скрийншот?

  Цанко Дилов:

  Ралица, 

  Без публикуван скрийншот наистина няма как да се разбере какво точно бъркаш. Аз също се интересувам от въпроса ти, макар, че сега се запознавам със Cinema 4D. 
 • Боян Арабаджиев:

  Трябва да диселектираш face-овете и да включиш на Point Mode, когато ще цъкаш Optimize.