Допълнения към урока
Учебна програма Cinema 4D Ultimate
1. Основни концепции в Cinema 4D