Secondary method

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
В този урок ще разгледаме "secondary method".
Първо ще изключа "GI".
Използвал съм "area light" за тунела.
Ще го пресметнем, за да видим какъв е резултатът.
Не виждаме цялата част от тунела, а само частта, която може да бъде осветена от това тяло.
Включвам "GI".
Изтрил съм всички настройки.
Имаме "primary method: irradiance cache".
Пускам да се рендерира.
Правя сравнение, без "GI".
С "GI" - разкрива се по-голяма част от него.
Нека включим "secondary method".
Най-добре е да се съсредоточите върху "irradiance cache", "radiosity maps" и "light mapping" за втори метод.
Използването на "quasi-monte carlo" като втори метод е най-тежката артилерия.
Няма смисъл да увеличавате много времето за "render".
Добре е да се фокусирате върху "radiosity maps" и "light mapping".
Настройвате ги, за да добиете търсения ефект и то за кратко време.
Нека разгледаме "irradiance cache".
"Diffuse depth: 2".
Повтаряме един и същ метод.
За първи и втори метод ще използвам "irradiance cache".
Предлагат еднакви настройки, няма нищо специфично.
"Diffuse depth: 2" - означава, че ще имаме още 2 отражения.
Освен първото, ще имаме допълнително още 2.
Пускаме го да се смята, за да получим резултат.
Нека сравним с предното изображение.
Виждаме все по-голяма част от този тунел.
Навлиза повече светлина в него.
Увеличавам "diffuse depth: 4".
Т.
е.
освен първичния лъч, който се излъчва от светлината,
имаме първичен метод на "GI".
Лъчът светлина пуснат от "area light" се отразява веднъж, след това втори път от втория метод; за всеки лъч отново отразява още лъчи.
Те дори не са 1 или 2, а са цели 4.
Нека сметнем.
Тази част става все по-светла, откриваме по-голяма част от коридора.
Увеличаваме "diffuse depth: 8", което е максимума.
Пускаме да се изчисли.
Започна да се забелязва и другата част от коридора.
"diffused depth" - увеличава броя на пътите, в които светлината се отразява.
Отдолу е "gamma".
Натройвам "diffuse depth: 2", "gamma: 2".
Нека видим резултата.
Това което направихме - като цяло изсветлихме изображението.
В това изображение имаме коридор, но с "gamma" увеличихме "brightness" на цялата картинка.
Той е като цветна корекция.
Не увеличава пътите, в които се отразява светлината, но увеличава светлината.
"gamma" е подходяща за корекция в подобни случаи.
Увеличавам "diffuse depth: 8".
Рендерираме.
С увеличаването на "gamma: 2" и "diffuse depth: 8", вече може да видим дори и края на коридора.
Имаме тунел, но просто го извадихме на показ.
Нека увеличим "gamma: 10".
Да направим рендер.
Целият коридор се появи.
Не препоръчвам прекалената промяна на "gamma".
Използвайте го съвсем леко, за да добиете желаната тоналност.
Не разчитайте само на него, защото може да "изгори" изображението.
Ако искаме да върнем сенките по ъглите - няма да можем, тъй като вече имаме записано чисто бяло тук.
Дори да отидем в програма като "Photoshop" или "After effects", няма да може да върнем обратно изгледа.
Но ако запишете подобно изображение, може в съответния "compositing" софтуер, да се направят желаните корекции.
По същия начин - ако сменим "secondary method", включвам на "light mapping".
Тук "maximum depth" - броя пъти, в които светлината ще се отразява.
Включваме "maximum depth: 2", "gamma: 1".
Включвам "reset default".
Пускам да се рендерира.
Сега имаме 2 пъти отразяване на светлината.
Нека го увеличим "maximum depth: 16".
Започвам да виждам по-голяма част от коридора.
Увеличавам "maximum depth: 128".
Това няма да промени много цялата сцена.
Пускам нов "render".
Ще изгори повече и светлината няма да успее да достигне до тук.
Няма да видим помещението по-добре.
Така ще се получи и в реалния свят.
Ако увеличим "gamma: 2", ще видим още от коридора.
Ето, сега виждаме почти целия коридор.
След толкова много ударяния в стените, светлината е достигнала до тук.
За целта трябваше да увеличим "gamma".
Много важно е да знаете каква е разликата между "maximum depth" и "diffused depth" с "gamma".
Това е едно и също нещо.
Трябва да променяте това, от което реално имате нужда.
"gamma" не създава допълнителни лъчи, които да се отразяват.
Тя създава цветна корекция, която изсветлява изображенията.
Комбинирайте настройките, за да получите желания резултат.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Може да увеличим броя отразявания на светлината в GI чрез?
Gamma
Depth
Depth of Field
Contrast