Допълнения към урока
Учебна програма Cinema 4D Ultimate
10. Симулация на твърди и меки тела с Dynamics