Инструменти за селекция – Soft selection - II ЧАСТ

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
Ще ви покажа е "soft selection".
Скривам куба, правя нов "plane", правя го полигонов обект (с бърз клавиш "C").
Ще селектираме тези ръбчета в средата.
Взимам "live selection".
Намалям четката - задържам "ctrl" и с колелцето на мишката, натискам.
Селектирам тези 4 ръбчета.
Не разгледахме функцията на този инструмент - "mode".
Aко превключим тук в "mode" на "soft selection", ще видите, че се появи един жълт кръг.
Отивам в "soft selection", изключвам прегледа, кръгът изчезна.
Връщам отново.
Показвам какво прави инструмента.
(изключвам го, за да демонстрирам) Когато е изключена функцията, ако мърдате нагоре - движат се само тези 4 ръбчета, които сме селектирали.
Ако вземем "soft selection", всички ръбчета, влизащи в тази селекция, ще последват тези 4.
Тук в средата е най-жълто, тук постепенно отива към бяло.
Бялото няма да бъде селектирано, а тук ще бъде наполовина селекцията.
Когато движим ще видите резултата.
Отивам в "soft selection".
Натискам "undo".
Ще увеличим радиуса на ръбчета, които ще влязат в селекцията.
"strenght" - до колко силно ще бъдат повлияни от функцията.
Изключвам прегледа, за да ми е по-лесно да селектираме.
Селектирам първото ръбче.
Искам да ви покажа интересна клавишна комбинация.
Задържам "ctrl + shift" и натискам в края, ще се селектира цялата редица от ръбчета.
По същия начин, тук "shift", за допълнителна селекция.
След това "ctrl + shift", за да хванем цялата линия.
Включвам прегледа в "soft selection".
Дори в "move tool" да сме "soft selection", отново работи.
Имайте в предвид, че "move tool" и "selection tool" си приличат.
Имат една и съща функционалност.
Увеличавам "strenght" на 100%.
Искам да ви покажа тази част - "mode".
Ако превключим на "center", няма почти никаква промяна.
"group" и "center" работят по един и същ начин.
Това, което правят те, е да селектират средата, на която сме задали селекция.
Ето този център.
Включваме на "all", намаляме радиуса на 100.
Сега "soft selection" работи по линиите, които сме селектирали.
Нека разгледаме този "falloff".
Ако повдигнем ще видите, че стават като покриви на къщи.
С остри върхове.
"linear" работи по този начин.
Стъпка назад.
Включвам "falloff: dome".
Когато издърпахме нагоре, се получи полукръг.
Това което прави "dome" - горната част да е малко плоска.
Например ако включим в "bell", стават и пълни арки и горният ръб е остър.
Ако искате да бъде съвсем кръгло, може да включите на "circle".
Получават се ето такива кръгли арки.
Това е един от най-лесните начини да направите подобна конфигурация.
Едно нещо може да бъде моделирано по много и различни начини, но трябва да изберете този, който е най-бърз и лесен.
Ако включим с "n - a", на "gouraud shading" без линии, проблем е, че има размазване тук.
Това означава, че имаме изкривени полигони.
Да върнем на "gouraud shading with lines".
Тези полигони са изкривени - ето тези двете точки.
Не е абсолютно плосък този полигон.
Нека пробваме да го оправим с "phong angle".
Намаляме го на 30 градуса.
Помогна малко, но не достатъчно.
Ще покажа начин да се справим с тези криви полигони.
Да отидем в "top view".
Тук включих на "gouraud shading with lines" Селектирам първо обекта.
Ще изключим от "options", "soft selection".
С десен бутон, включвам "knife tool".
Ще разгледаме "knife tool", в следващите уроци.
Нека изключим "restrict to selection".
Приближавам и тук включвам само "line".
Правим тази операция, за да срежем тези полигони.
Да срежем и другите.
Връщам се в "perspective view".
Ето, когато срязахме тези полигони, които бяха изкривени - вече са триъгълници и проблемът изчезна.
Превключвам с "n - a" на "gouraud shading".
В средата виждам малък проблем и това най-вероятно е от "phong angle".
Ако го сваля ще се промени начина, по който изглеждат арките.
Искам да оправя само ръбовете в средата.
Връщам отново на 30 градуса.
Ще селектираме ръбчетата тук.
Ще го направя с "path selection".
Превключвам на "top view".
С този "tool" може да показвате пътечката, по която да селектирате конкретен "edge".
Ако по случайност отидете в страни, може само да се върнете назад и да продължите пътечка.
Трябва да задържа "shift", за да селектирам 2 ръба последователно.
Връщам се на "perspective".
С десен бутон избирам "break phong shading".
Вече оправихме проблема в средата.
В по-кратките уроци ще ви покажа как тук да бъде загладено, но без изкривени полигони и странен "shading".
Ще покажа още един пример за "soft selection".
Изключвам "plane", отивам в "content browser".
Ще взема тази кутийка ("can").
Селектираме някоя от точките и включваме на "soft selection".
Намалям селекцията "radius" на 10см.
Включвам "rotate tool".
С този инструмент може да огъвате кенчето.
Тази функция на "selection tool" има най-различни приложения.
По подобен начин работят тези два инструмента тук.
"magnet tool" и "brush tool" те работят почти същия начин, с малки разлики.
Поиграйте с тези инструменти, изпробвайте ги - ще ви бъдат полезни.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Soft selection се използва за:
заглаждане на форми
селектиране на определена област за въздействие
да оцветите полигоните в жълто
създаване на тунели

Въпроси и отговори