Допълнения към урока
Учебна програма Cinema 4D Ultimate
6. Реалистични изображения - Камера