Комбиниране на Tracer с Matrix

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
Могат да бъдат направени много неща с "trace generator".
Ще покажа друг интересен пример.
Ще спра тази анимация.
Ще махнем "cloner", защото нямаме нужда от него.
Оставям фонът и всички текущи настройки.
Ще добавя "matrix object".
Ще добавим малко текст.
Ще напиша "Aula".
Отивам в "matrix object".
Може да направите същото нещо и с "cloner".
Може да използваме "mode: object", за да зададем някакъв "spline".
"cloners" или "matrix" да застане по "spline".
"matrix object" може да бъде анимиран.
Нагласям "rate: 27%".
Отивам в началото.
Забележете, че "matrix objects" са анимирани.
Отивам в "distribution: count", сменям на "distribution: step".
"matrix objects" ще се разпределят много по-добре по буквите, може малко да увеличим бройката им.
Ако намалим "step", може да увеличим бройката, или да я намалим.
Нагласям "step: 84 cm".
Имаме тези "matrix objects", които обикалят по нашите букви.
Може да сложим "rate variation".
С него ще се движат по-далеч един след друг, Възможно е да се застигат или разминават.
Може да го намалим на 10%.
Слагаме "matrix object" в "trace link".
Скривам текста.
Връщам началото на анимацията и да видим какво се получава.
Ефектът е добър, особено в началото.
Трябва да направим така, че "tracer" да изчезва понякога.
Отивам в "tracer object".
Сменям "limit: from start: 23".
Това означава, че на 23-ти кадър "tracer object" ще прекрати проследяването.
До 23-ти кадър се появяват линии, оттам нататък, не се рисува нищо ново.
И обратното - може да сменим "limit: from end".
Връщам от начало и ще сложа през 5 кадъра.
Изчезва само крайчето, всичко друго си остава.
Скривам "matrix object".
Оставям само тези драскотинки.
Може да отидем в "sweep object".
В "details" ще свалим тази част и може да увеличим средната.
Отивам в "tracer object", увеличавам "count".
По този начин ще увеличим линиите.
Може да направите много интересна анимация.
Нагласям "amount: 15".
Ако добавим някакъв ефект, ще се получи хубаво.
Ще пробваме "random effector".
Първо ще селектирам "matrix object" и ще сложа "effector".
Приложен е.
Нека видим какво ще се получи.
Това разхвърля "tracer" много.
Ще отидем в "random effector" и ще намалим "position.
"
На по 5 см, за да не се разпилява толкова много.
Получхме съвсем лек ефект.
Забележете, че на ръбчетата се появяват странни движения.
Отиваме в "tracer object", изключваме "align clone", няма да се появяват по ръбовете криви движения.
Ето тук - тези криви ъгълчета.
Тук изключихме "align clone" и ъглите изчезват.
Отивам в "random effector".
Увеличавам "position" по 7 см.
Може да добавим друг "effector", например "delay".
Отивам в "effectors", поставям "delay".
Ще включа "mode: spring".
Увеличавам "strength: 64%".
Вижте как той разпиля текста.
Отивам в началото и слагам "keyframe".
Слагам "strength: 0".
На 30-ти кадър, ще сложим "strength: 94%".
Да видим резултата.
Имаме текста и се вижда как постепенно той се разпиля.
Може да обърнем "key frames".
Връщам обратно тук на 75.
Може да направим обратния ефект; от разпиляни, да се подредят в "Aula".
Ще направим рендер, за да видим какво точно се получава.
Може да отидем в "render settings".
В "output" може да сложим "frame range: all frames (0-100)".
Изключвам "GI".
"sampler: adaptive".
"sampling quality: automatic" "shading error threshold: 15%" Ще направим рендер в "picture viewer", за да видим цялата анимация.
Преди да продължа с рендера, се забелязва на места, че се появяват тези странни линии.
Отивам на 3-ти кадър, правим рендер.
Тук не се вижда и "tracer object", не изглежда по този начин.
Отивам в "tracer object" и променям "type: linear".
Ще направим нов рендер в "picture viewer".
Да видим анимацията, която получихме.
Може малко да увеличите "tracer object".
Експериментирайте с параметрите.
Може да използвате "tracer object", за да проследявате обекти.
Може да използвате "spline" за различни цели.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Кое е характерно за Tracer обекта?
Не може да се използва с Matrix обект
Може да се използва както с Cloner, така и с Matrix
Използва се само с Cloner
Използва се само с Matrix