Bevel tool

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
За да са възможно най-реалистични обектите ви в 3D пространството, добра практика е да не оставяте остри ръбове.
Правя бърз "render"; тук на ръбчето няма "highlight".
Може да го променим ако отидем в "edge mode".
Селектирам кубчето и взимам "bevel tool".
Селектирам тези ръбчета, прилагам лек "bevel".
Увеличавам "subdivisions".
Намалям "offset: 1cm".
"subdivision: 3".
Правя нов "render" - по ръбчето има "highlight" от светлината.
Тези, на които не направихме "bevel", не изглеждат добре.
Освен да правите подобни заоблени ръбчета, "bevel tool" може да се използва и за други цели.
Ще се върнем назад.
Може да се използва и в "point mode".
Ще ви покажа един добър пример.
Селектираме тези две точки.
Натискам "reset values", за да върна настройките на инструмента по подразбиране.
Ще направя нов "bevel".
Ето как раздели точката на четири нови и се създаде ромб.
Ако увеличим "subdivision", ще се получи заобляне.
Може да променим "depth".
Може да сложим "depth: 0 %", ще се получи отново ромб.
Ако "depth: -100%", ще се получи цял кръг.
Може да използвате "bridge tool", за да направим дупката през обекта.
Може да се избавим от новата типология, която се създаде тук, с "corner n-gons".
Няма да вкарвам обекта в "subdivision surface".
Няма да има проблем с "n-gon", който се получи тук, както и тези трите.
Отивам в "polygon mode".
Селектирам двата "n-gons", които създадохме.
Натискам "hide unselected".
Взимам "bridge tool".
Внимавайте да не направите изкривена типология с "bridge".
Като тази тук например.
Трябва да хванете точно срещуположната точка.
По този начин.
След това натискам "unhide all".
Сега имаме дупка през средата на кубчето.
Ще се върнем в "edge mode".
Взиман "bevel tool" и ще селектирам тези два ръба.
Издърпвам.
Ето как може да моделирате и по този начин.
Връщам "depth" на положителна стойност.
Увеличавам "offset: 100 cm".
Ще направя тук една арка.
Имайте предвид, че "bevel" създаваше нова типология, тук вероятно има много повече от една точка и ще е добре да направите "optimize".
Ще деселектирам.
Тук натискам "optimize".
За да се избавим от повечето точки, които бяха тук.
Сега има само една точка.
Може да използвате "bevel tool" в "polygon mode".
Ще селектираме полигоните тук.
Взимам "bevel tool".
Ще върна настройките му по подразбиране.
Ще издърпам тук, за да виждаме по-добре.
Намалям малко "offset".
Трябва "bevel" да създава всеки полигон поотделно.
В момента работи като една група, подобно на "extrude tool", "extrude inner".
Тук има "max angle", ще го намалим.
Полигоните веднага се разделиха и вече не е един "bevel".
Ще намаля "offset".
Може да намалим "extrusion", който направихме и може да го вдлъбнем например.
Ще създадем повече "subdivisions" тук.
Ще добавя 4.
Трябва да го направя отново, защото връщах стъпки назад.
"subdivision: 4".
"tension" може да промени начина, по който арките се създават.
Може да намалите леко и "extrusion".
Ако деселектираме, забележете колко сложна типология може да се създава.
Ще направя един бърз "render", за да видим резултата.
Имайте предвид, че ще е добре да направите "optimize", за да се избавите от припокриващите се точки.
Когато правите подобна типология, забележете как "n-gon" си личи в тези области, когато променям на ъгъла, се забелязват подобни линии.
Добре е тук да направите разрези, за да поправите типологията.
За да няма проблем ще се върна назад.
Ще направим ново кубче.
Скривам това.
Правя го полигонов обект.
Селектирам горния полигон.
Взимам "bevel tool".
Може след като направя един "bevel", мога да направя още един, след това още един.
Ето как може да се направи пирамидална структура.
Може да моделирате хиляди неща само с "bevel tool".
Също и с "extrude tool".
Правя "bevel", след това взимам "extrude tool" и правя и "inner extrude".
След това отново с "bevel tool", отново "extrude".
Отново "bevel tool".
Ето как може да моделирате каква ли не във форма, благодарение на двата инструмента.
Използвайте преимуществата на "bevel tool" за заобляне на ръбчета.
Mоже да го използвате в "point mode".
Може и в "polygon mode", за да правите нова геометрия.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Bevel tool се използва само за:
заобляне на ръбове
създаване на сегменти
създаване на нова геометрия
няма само едно конкретно приложение