Depth of Field

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
В предния урок разгледахме обективите, които са първия компонент от общо 4-те компонента.
Следващият компонент е диафрагмата, бленда "aperture".
Това е един отвор.
В зависимост колко е отворен или затворен, получаваме 2 резултата.
Важно е количеството светлина, навлизащо през отвора на блендата.
Съответно ще имаме по-тъмно или по-светло изображение.
Диаметърът на блендата се измерва във "f-stop".
Колкото по-малък е "f-stop", толкова по-отворена бленда имаме.
Колкото по-голямо е числото "f-stop", толкова по-затворена бленда имаме.
(съответно по-тъмно изображение) Когато имаме отворена бленда получаваме по-светло изображение.
През по-големия отвор може да навлезе повече светлина.
Другият ефект, който получаваме е, т.
нар.
"depth of field", дълбочина на рязкост.
Това е ефектът, когато имаме по-отворена бленда.
Тогава повече неща са размазани.
Колкото по-затворена е блендата, толкова повече острота имаме в целия кадър.
Подготвил съм ви този пример в "Cinema 4D".
Това се нарича "rack focus".
Сменяме дълбочината на рязкост, с промяна на фокусното разстояние.
Фокусът е тук и постепенно преминава в дълбочината.
Как да променяме блендата в "C4D"? Относно "depth of field" ни интересува "focus distance".
Оттук може да зададем дистанцията, на която обектът се фокусира.
Ако не гледаме през камерата, а отстрани; когато променям фокусното разстояние, тази пирамида се променя.
В зависимост къде е правоъгълничето - там е фокусът.
Когато променяме числото, променяме и къде ще бъде фокусът.
Може да зададем къде искаме да бъде той.
От "focus object", натискам с мишката и избирам някой от бутоните.
Тогава автоматично фокусът ще бъде на този обект.
Избрахме кое да бъде на фокус.
Следва в таб "physical", да изберем "f-stop".
Сложил съм "f-stop" на 8.
Оставям го така.
Поглеждам през камерата и правя рендер.
След направените настройки, резултатът е нулев.
Причината за това е, че трябва да настроите и рендера.
В "render settings", "physical" трябва да включите "depth of field".
Правим рендер.
След като настроихме "depth of field" за рендера, вече има резулат.
Времето за "render" се увеличи.
От 3 минути, скочихме на 4.
Фокусът и "depth of field" се рендерират трудно и бавно в 3D.
Какво ще се случи като променим "f-stop"? Слагам го на f/2.
0
Споменах, когато имаме по-малко число - 2, имаме толкова широко отворена бленда.
Правим рендер, за да видим резултата.
Когато увеличихме блендата, времето за "render" се увеличи.
Фокусът е концентриран в малка площ.
Имаме повече "blur", затова се увеличи времето за "render".
Нека опитаме с по-затворена бленда.
f/22.
0 - правя "render".
Когато намалихме блендата, времето за "render" е по-малко, дори се доближава до времето, когато нямаше "depth of field".
Има лек "blur", за разлика от тук, където фокусът е само в тази ивица.
Mного повече неща са на фокус, само последните копчета са без фокус.
Блендата, освен че играе роля за "depth of field" и колко повече фокус и без фокус имаме; допринася колко е осветена сцената/ снимката.
При нас няма абсолютно никаква разлика, въпреки че променяхме блендата.
Причината за това е, че в 3D пространството всичко може да се контролира.
Не е както в реалния свят, ако хванете фотоапарат.
Тогава при промяна на блендата, щяхте да получите различна осветеност.
В случая има контрол над всичко.
За да може да реагира софтуера на блендата, трябва да включите "exposure".
Когато променяте блендата ще имате съответно и резултат в експозицията на снимката (колко е осветена).
Правим "render".
След като включихме "exposure", промяната на диафрагмата вече има ефект и върху осветлението.
Сложихме f-22 - много тясна бленда.
Съответно имаме по-тъмно изображение за разлика от тук.
Не предпочитам този начин на работа, защото искам да имам контрол върху нещата.
Ако искате да се доближите максимално до начина, по който работи и камерата в реалния свят, трябва да включите "exposure".

Тест за преминаване към следващия урок

 
Коя настройка ще промените, за да получите повече Depth of field?
f-stop
Shutter speed
Exposure
ISO