Camera crane

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
За да създавате красиви 3D кадри, препоръчвам гледането на много филми, за да видите как са направени кадрите там.
Не е добра идея да ги анимирате на ръка или със "spline", както направихме в предишен урок.
По-добре е да използвате техника, която се използва и в реалността.
Една от техниките е използването на кран.
В "C4D" има "camera crane object".
Това е обикновена камера, която има "tag".
Поставена е в "null object".
Ще разгледаме раздела.
Нека видим къде е камерата.
Сега гледам през тази.
Ще я изключа.
Ще преместя кранът, взимайки "null object".
Камерата не се мести, защото има "tag".
Той не ѝ позволява да се премести.
Премествам крана тук.
Скривам тази камера за момент.
Поглеждам през нея.
Да видим какво ще направи тагът.
Тук има най-обикновени настройки.
Те отговарят за това накъде точно гледа камерата и как е насочен крана.
Приготвих ви изображение, за да добиете представа.
Разгледайте го и експериментирайте с настройките.
Вижте всяко едно наименование какво е.
Първо ще позиционирам крана.
Сега е закрепен в земята.
Премествам го малко нагоре.
Ще променя височината му от "base, height".
Ще удължа и рамото "arm: 800 cm".
Измествам крана встрани.
Ще увелича още повече рамото.
"arm: 1200 cm" Ще го повдигна.
Поглеждам отново през камерата.
Когато местите "heading", местите рамото в долната част.
Премествам го по този начин, за да дойде края тук в тази част на улицата.
Премествам изгледа на камерата по този начин.
Вдигам още малко крана.
Правя "keyframe" за "heading", за "pitch" и за "heading" на камерата.
За камерата слагам "keyframes": "pitch" и "banking".
Ще използвам и тях.
Искам за малко да не се вижда колата.
Ще направя "keyframe".
Където колата достига най-близката точка до камерата, изправям главата на 0 градуса.
Смъквам крана малко с "pitch".
Да видим резултата.
На 35-ти кадър ще преместя крана малко.
Поглеждам оттук, за да видя какво точно се получи с крана.
Ето това е движението.
От 35-ти кадър, на "heading" ще сложа един "keyframe".
Премествам крана малко.
Слагам "keyframe" на основата на "heading".
Ще извъртя главата с "heading".
Слагам "keyframe" между 35-ти и 40-ти кадър.
На 50-ти кадър извъртам камерата по посока на колата.
За повече прецизност поглеждам през камерата.
Така ще кадрирам правилно.
Слагам "keyframe" на "head, heading".
Почти сме готови с анимацията.
Може да видим крайния резултат.
Може да експериментирате с някои настройки, ако нещо не ви харесва.
Когато искате да направите по-интересна сцена, по-добре използвайте "camera crane object", вместо да се опитвате на ръка да анимирате подобно движение.
По този начин ще добиете възможно най-реалистичен кадър, защото използвате кран, който се използва и в реалността.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Camera crane имитира:
Стедикам
Камера тип стрела
Статив
Кран