Допълнения към урока
Учебна програма Cinema 4D Ultimate
11. Работа с други полезни генератори - Cloth и Hair