Разлика между Matrix и Cloner Object

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
Това е само единия начин да използваме "bend deformer" заедно с "cloner object".
Ще направим нова сцена, за да ви покажа друг пример.
Ще направим една сфера.
Променям размера ѝ на 10 см.
Ще добавим "cloner".
Слагам сферата в "cloner object".
Променям "mode: grid array".
Ще увеличим "cloners, count: 5".
Ще добавим "twist deformer".
Ще се опитаме да сложим "twist deformer" като "child object".
Увеличавам "angle: 5".
Няма да се случи това, което ни трябва.
Ще го скрия за малко.
Изобщо не работи, както си представяхме.
Изкарвам "twist' от "cloner".
Ще сложим "null object".
Ще добавя "twist" в "null object".
Когато ги огъвате, изглежда много по-добре.
Въпреки това ако огънем малко повече, сферите ще се сплескат.
Не трябва да се сплескват, а да запазят формата си.
Само да извием решетката.
За матрицата ще ви трябва "matrix object".
"matrix object" е много прилича на "cloner object".
Ще го вземем.
Ще изкарам "twist deformer".
Ще скрия за малко "null object", за да видим само "matrix object".
"matrix object" направи "grid array" с тези кубчета.
Настройките много приличат на "cloner object".
Има абсолютно същите настройки.
С една разлика.
Ако добавим осветление към сцената, ще го мръднем нагоре.
Скрили сме "cloner" от "viewport", ще го скрия и от "render".
Ако опитам да рендерирам, кубчетата не се смятат.
Ще включим "cloner object" обратно в рендера.
Той се рендерира, няма проблем.
"matrix object" не създава реални обекти.
Той трябва да е захранен с нещо.
За да го захраним, ще отидем в "cloner object".
Ще сменя "object, mode: object".
Ще взема "matrix".
Абсолютно нищо не се промени.
Ще включим "cloners" във "viewport".
Те станаха част от "matrix object".
Може с "matrix" да регулираме какво точно искаме да прави "cloner".
В случая сме на "grid array".
Може да го сменим на "radial".
"matrix object" пренаписва функционалността на "cloner".
Настройките за "cloner" са без значение, защото е включен на "object" (в случая "matrix").
Всичко се контролира от тук.
Може да направим нещо такова.
Ще върна към "grid array", за този пример.
Увеличавам бройките.
Ще добавим "twist deformer" към "matrix object".
Правя някакво огъване.
Сферите вече не се сплескват.
Движат се благодарение на "deformer".
Може да увеличим малко бройката, за да ви покажа по-добре какво се случва.
Може да включим "render instances", за да се движи по-добре.
Ако вашата видеокарта е слаба, не увеличавайте много бройката.
"deformer" променя позицията на "cloners".
Ако искате да използвате "bend deormer", не просто за да огъвате геометрия, а и да променятe позицията ѝ; трябва да използвате "matrix object".
"matrix" съществува, за да се използва за "bend deformer".
"matrix object" се използва само с "deformers".
От "twist", може да променим на "bend deformer".
Огъвам на една страна.
Ще го добавя като "child object".
Сега сферите променят само позицията си.
Не се огъват.
Ако искате да използвате "deformers", единият вариант е да огъвате геометрията.
Например, както със сферата и с робота.
Когато искате да огънете целия "cloner", ще трябва да използвате "null object".
Добавяте "deformer" като "child object" на "null object".
Ако не искате да огъвате "cloner", а искате да сменяте позицията на отделните "cloners", може да използвате "matrix object".
В "cloner, object, mode: object".
Селектирате "matrix object".
Да направите наново настройките на "matrix object".
Тогава добавяте "deformer" като "child object" на "matrix".

Тест за преминаване към следващия урок

 
За да използвате Matrix, трябва:
да включите Cloner-a на Linear mode и да селектирате Matrix-a 
да включите Cloner-a на Object mode и да селектирате Matrix-a  
да включите Cloner-a на Matrix mode и да селектирате Matrix-a 
да включите Matrix-a на Object mode и да селектирате Matrix-a