Анимация на походка чрез C motion 2 част

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
Ще разгледаме още една функция на "c motion".
Ще добавим "walk: path".
Първо ще добавя препятствие на нашето роботче.
Ще добавя "landscape".
След това ще скрия за малко робота.
Увеличавам "landscape".
Ще отключа менюто, за да видя атрибутите му.
Увеличавам "landscape".
Това е прекалено много.
Поставям величини "size: 10000 cm, 2000 cm, 10112 cm".
Трябва да има сериозно препятствие пред робота.
Може да направите много по-голям терен.
Да сравним терена с робота.
Направихме му една планина.
Ще я издърпаме малко напред.
Ще я подравним на неговото ниво.
Ако искаме да я сложим върху "grid", може да приложим тактиката с кординатата.
Ще отида в някой от изгледите.
Ще задържа "L" и ще преместя кординатата.
Първо трябва да направя терена "editable".
С бутон "L" ще преместя кординатата надолу.
Включвам на "edge snap".
В най-долния "edge" ще преместя кординатата.
Ако занулим позициите, трябва да е точно върху земята.
След това ще го преместим малко напред.
Поставям терена по този начин.
След това ще си избера откъде точно да мине робота.
Тук ще направя пътечка, за да премине това препятствие.
Трябва да нарисуваме един "spline", за да му кажем точно откъде да мине.
Затова ще отидем в нашите изгледи.
Селектирам "gouraud shading".
Ще го извъртя с бутона "alt".
Ще включа на "bezier spline tool".
Селектирам десния изглед.
Ще нарисувам една пътека.
Изключвам "snapping".
Не е нужно пътечката да е точно по терена.
Постарайте се да се доближава до повърхността.
Включвам "move tool" и ще разместя малко точките.
Нагласям точките, за да му кажа откъде да мине.
От "c motion" ще добавим "walk: path".
След това ще покажа пътечката, по която ще върви робота.
По този "spline".
Роботът веднага тръгна по нея.
Да прегледаме как се движи напред.
Забелязвам, че то минава през планината.
Не върви по нея.
Това е така, защото в раздел "route", трябва да му добавим по коя повърхност върви.
Трябва да е върху теренът, който направихме.
Добавям го в "surface" и робота тръгна по него.
Ще го забързам, за да върви малко по-бързо - "time: 20F".
Роботът интерактивно се движи по тази повърхност.
Ще направим един дубликат на този "spline".
Ще добавим една камера.
Ще поговорим повече за камерите в следващия модул.
Засега я направете така.
Ще издърпаме този "spline".
Превключвам на "object mode".
Ще го издръпам насам и малко нагоре.
Включвам "point mode" и издърпвам повърхнината.
Ще добавя няколко интересни тага.
Първо ще погледна през нея с този бутон тук.
Натискаме го и сега гледам през камерата.
Когато движите камерата, тя се движи с изгледа, през който гледаме.
Ще изключа изгледа.
Ще сложа един таг на камерата, ще използвам "align to spline".
Ако селектираме "spline" на камерата - този втория, камерата застана него и тук ще го прекръстя на "for camera".
Ще върна робота в началото.
Ще направя няколко "key frames", защото в тага в "position" има проценти; накъде да се движи камерата.
Слагам един "keyframe".
Да видим откъде ще мине робота.
Тук накрая където върви роботът, ще добавим "position: 88%".
Слагам още един "key frame".
Ако прегледаме анимацията, ще видите, че не следи точно робота.
Затова ще сложа още един таг.
Ще използваме "target".
Ще зададем за "target object" - робота-паяк.
Да видим резултата.
Сега камерата следва нашия робот.
Забележете как върви по терена.
Когато идва спускането походката му се промени.
Предните крака идват по-напред, задните са свити.
Анимацията се получи много добре.
Възползвайте се от "c motion".
Той е перфектен за подобни анимации.
Използвайте и тагове, ако имате нужда.
Видяхте как работи "target".
Той следва някакъв обект, независимо дали е камера, или нещо друго.
Може да се използва за всичко.
"align to spline" - може да накарате обект да се движи по "spline".
Разгледайте всички настройки в "c motion".
Експериментирайте с тях.
Урокът свършва тук.