Aнимиране на текст или лого с MoText

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред

Тест за преминаване към следващия урок

 
Може да промените мястото и размера на отделни букви, като включите какво?
Lines tab – Align Height
Object tab - Show 3D GUI 
Letters tab – Align Height
Falloff tab - Visible