Допълнения към урока
Учебна програма Cinema 4D Ultimate
2. Моделиране

Полигонови обекти и Phong shading

Полигонови обекти и Phong shading
СТАРТИРАЙ КУРСА ДНЕС

 

Важно уточнение

В този модул „Моделиране“ ще положим основите на моделирането и използването на инструментите за създаване на 3D обекти – но ще откриете много повече за създаването и моделирането на 3Д обекти и в много други уроци в следващите модули, като деформърите в модул „Анимация“, тесктури, Cloner objects и пр.