Cloner Object

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
В основата на "mograph" е "cloner object".
Избираме менюто "mograph", от там може да създадете "cloner object".
Tой не прави абсолютно нищо, той е просто един генератор.
Трябва му "child object" - геометрия.
Ще създам кубче.
Слагаме кубчето като "child object" на "cloner object".
Промени се цвета му и се издължи леко.
Реално, не се е издължило.
Отивам в "cloner object", тук има различни настройки.
"mode: linear" - подреждат се линейно кубчетата.
"count: 3".
По- надолу по координатата "y: 50 cm"
Кубчето е голямо - 200 см, трите кубчета се препокриват.
Сменяме размерите на кубчето на 50см.
От "cloner object" сменяме по "y: 95 см".
Успяхме да ги разделим и всяко кубче от центъра му е на 92 см от другото.
Променяме "count: 5".
Според това колко променим бройката, ще имаме и толкова клонирани обекта.
Може да промените параметъра по "x".
Прилича на стълба, защото по "y", кубчетата са на 92 см нагоре от предишното.
Както и на 141 см по координата "х".
Може да променим и по "z".
Тук има и настройки за размера.
Може да промените размера на кубчетата.
Например, всяко следващо става със 189% по-голямо от предишното.
В зависимост коя величина промените, се променят по различен начин визуално.
Освен за моделиране, всички настройки тук могат да бъдат анимирани.
Връщам настройките, както бяха по начало.
Раздалечавам малко кубчетата.
Нека изключим "cloner object", премествам кубчето някъде, правя му ротация.
Включвам "cloner object" - кубчето изчезва, не е приело промените на обекта, с който захранваме "cloner object".
Той генерира наново нещата и ги подрежда по първоначални настройки.
Имайте го в предвид, когато искате да преместите "cloner".
Може да преместите целия "cloner" с всичките обекти.
Но има вариант да оставите координатите на мястото им, ако сте в "cloner object" и в менюто "transform".
Може оттук да преместите "cloners", като зададете точно разстояние.
Няма нужда координатата да се премества, ако искате да е в центъра на сцената.
Освен това, цветът е бял.
Тук на "color" имаме бял цвят.
Ако го променим, цветът ще се промени.
Ако сложите материал на това кубче, тогава материала ще покрие настройките на цвета в "cloner object".
Ще виждате цветът на материала.
Сега е червен.
Нека се върнем отново в менюто "object", Тук може да променяме тези настройки.
Може да променяме ротацията.
Ето, всяко следващо кубче се върти повече от предишното.
Нека разгледаме и друг "mode: radial", той създава пръстен от тези обекти.
Може да ги увеличите, може да увеличите радиуса.
Разгледайте настройките тук.
Препоръчвам да ги проверите и да ги приложите.
По този начин ще успеете напълно да усвоите "cloner object".
Може да се промени и "plane".
Нека разгледаме и другите "mode".
"grid array", той създава решетка от тези кубчета.
Всичко по настройките може да бъде контролирано.
Може да стане на сфера, цилиндър.
Може да променим и подредбата им.
В "mode: object", клонерите изчезнаха.
Това е така, защото трябва да зададем на "object" обект, който около него да бъдат създадени тези кубчета.
Нека вземем една сфера.
Увеличаваме "radius: 700".
Отдалечаваме се малко.
Отиваме в "cloner object", ще селектирам сферата и всички "cloners" застанаха по нея.
Ако включим в друг "mode: gouraud shading with lines", виждаме че всяко кубче е създадено на точка от сферата.
Ако увеличим сегментите, съответно увеличаваме и броя на кубчетата.
За всяка съответна точка се създава новo кубче, ако намалим сегментите - броя на кубчетата намалява.
Те са разположени на всеки "vertex".
Отивам в "cloner object", "distribution: vertex".
Това са точките, върху които слага "cloners".
Ако променим "distribution: edge", всеки един "edge" ще има нов "cloner".
Променяме "distribution: polygon center" - в центъра на всеки полигон.
Увеличавам малко броя сегменти.
В "cloner", променям "distribution: surface", ще бъдат разпределени хаотично.
Може да промените броя им.
Може да промените как точно да бъдат разпределени хаотично.
"distribution: volume" - ще изпълни отвътре сферата.
Нека изключим сферата от "render" и "viewport".
Може да увеличим броят на клонерите.
Ето как се запълва сферата отвътре с "cloner objects".
Имаме сфера от кубчета.
Препоръчвам ви да вземете някаква геометрия, сложете я в "cloner object" и разгледайте какво правят всички настройки и различните "modes"; за да схванете как работи "cloner object".
Нека да продължим напред с "mograph".

Тест за преминаване към следващия урок

 
Ако искате да изпълните модел с обекти, трябва да включите Cloner object-a на:
Object mode; Distribution - Surface
Linear mode; Distribution – Polygon center
Object mode; Distribution - Volume
Object mode; Distribution – Vertex