Snap tool

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
Моделираните обекти трябва да бъдат позиционирани.
Приготвил съм чаша, маса и монитор (скрит).
Ако се опитвате да наместите чашата, в повечето случаи ще остане малко пространство.
Трудно е да се намести точно където трябва.
Колкото и да се стараете тя ще минава през нея или ще лети над нея.
Това може да ви отнеме ценно време.
Ще ви покажа как да използвате "snap tool", за да избегнете подобни ситуации.
Включвам "snap tool", тук натискам и задържам тези точки, за да откача панела.
Натискам "enable snap".
Убедете се, че "auto snapping" е включено.
Обектите в 3D пространството са съставени от точки, ръбове и полигони.
Трябва да наместим координатите на чашата от дъното ѝ.
Включвам на "edge snap".
Превключвам на "front view".
Ще наместим обекта с "o".
Натискам "enable axis".
Може и да задържим бърз клавиш "L", да включим местенето на координатата и да преместим тук в дъното.
Убедете се, че тя е точно на този ръб.
Следващата стъпка е да позиционираме чашата върху масата.
Може да използваме "edge snap", но масата има 2 ръбчета много близки едно до друго.
Ще изключим "snap tool".
Включвам "polygon snap".
След това просто ще преместим чашата надолу.
Тя залепна върху най-горния полигон на масата.
Включвам на "perspective view".
Чашата е перфектно позиционирана върху повърхността на масата.
Не лети и не минава през нея.
Ще ви покажа и други функции на "snap tool".
Включвам "mid point snap".
С него ще може да позиционираме чашата точно в средата на полигона.
Избрали сме едновременно "polygon snap" и "mid point snap".
Нека разместим чашата.
Отивам в "top view".
Достигнахме до точката "mid point snap".
Тоест, чашата е точно в средата на масата.
Беше трудно докато успея да открия центъра.
Може да промените радиуса, в който "snap tool" намира точката.
Отиваме в "mode - modeling".
Променям "snap radius: 50".
Сега, когато местим, по-лесно откриваме този център.
Остана да позиционираме монитора на масата.
Превключвам на "perspective view".
Натискам червената точка и монитора е видим във "viewport".
Селектирам го.
Излючвам "mid point snap".
Трябва да позиционираме телевизора на същия полигон, на който е и чашата.
Приплъзнах го, той залепна за масата.
Има проблем, който на пръв поглед не се забелязва.
Отивам във "front view" и приближавам.
Mониторът се пресича с масата и влиза вътре в нея.
Координатата на монитора не е в най-долната част на обекта.
Затова трябва да я преместим, както при чашата.
Ще включа "edge snap", изключвам "polygon snap".
Ще задържа "L" и ще преместя координатата на долния ръб.
Изключвам "edge snap", включвам "polygon snap".
Вече залепна перфектно върху масата.
Мониторът обаче е издаден напред.
Когато сте в другите изгледи, "snap tool" работи само в 2D пространство, но не и в дълбочина.
Това сега не е проблем.
Може да наместим монитора, където ни трябва.
Изключвам "snap tool", тъй като в случая пречи.
Може да включите "snap tool" с бърз клавиш "p".
А може и оттук да го включим.
Може да включите някоя от другите му функции.
"vertex snap" - координатата ще залепва за точките на обектите.
"edge snap" - за ръбчетата.
"polygon snap" - за полигоните.
"axis snap" - координатата на монитора, може да се залепи с координатата на чашата.
Разгледайте и изпробвайте останалите функции.
"snap tool" ще ви помогне да аранжирате обектите в пространството много по-лесно.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Коя функционалност на Snap tool трябва да включите, за да слепнете координатата на обект за точка от друг обект?
Vertex snap
Edge snap
Polygon snap