Hairs

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
Натискам "regrow", за да променя дистрибуцията.
Козината е разпределена много по-равномерно по цялото тяло.
В "guides" може да промените как се разпределят "guides", по повърхността на "mesh".
Ако процесът спира, може използвате "regrow".
Ще намаля бройката на 1000, за да няма много "guides", за да може по-лесно да се ориентираме.
Отивам в раздел "hairs".
Тук има "count" и "segments".
И тук също.
Каква е разликата при "guides, count" и "hairs, count".
В "hairs, count: 5000" и "guides, count: 1".
Ще се опитам да го открия.
"guides, count: 10", за да ги открия по-лесно.
Виждаме няколко от тях.
"guides, count: 10" Отивам към камерата.
"hairs, count: 5000" Ще пусна да се смята в "picture viewer".
Забележете, че косъмчетата не са 10, а са 5000.
Те са малко на брой за цялото тяло.
Промени се посоката им на растеж.
Причината е, че "guides" са насочени главно в една посока.
Затова всички косъмчета следват тези "guides".
Увеличавам "guides, count: 1000".
Натискам "regrow", за да се изправят.
Ще направя рендер.
Не промених нищо в "hair".
Промених посоката на "guides" - козината промени посоката си.
Променям "hairs, count: 100000".
Това ще забави много рендера.
Сега имаме 5000 косъмчета, Имаме 100000 косъмчета, а не както тук само 5000.
Това е разликата.
Раздел "hairs" отговаря за това какво се случва в рендера и колко косъмчета има там.
"guides" отговаря за посоката на козината.
Освен "guides", които отговарят за посоката на козината, има и "hair" материал, който отговаря за това как ще изглежда козината.
Ще говорим за това малко по-късно.
Ще обърнем внимание на следващото нещо.
Това са сегментите.
Сегменти на "guides" и в "hairs'.
Ще изляза извън камерата, приближавам малко по-напред.
Удължавам косъма на 100 и намалям броя.
Ще избера едно косъмче.
"guides, segments: 1" Натискам "play".
Косъмът изобщо не се помръдна.
"guides, segments: 2" Сега косъмът е разделен на два сегмента.
Пречупи се на едно място.
"guides, segments: 3" Пречупи се на 3 места (основа, второ, трето място).
Ето и със сегменти: 4, 5, 6, 7 и т.
н.
Колкото повече сегменти има, толкова повече козината ще може да се огъва.
При голям брой сегменти, не винаги ще изглежда много добре.
Вижте този случай - не трябва да прекалявате.
100 бройки са прекалено много.
10 са сравнително добре.
"hairs, segments" - отговарят за самата козина, която виждаме във "viewport".
Тоест, колко сигменти ще има и как ще може да се огъне.
Експериментирайте с двете настройки.
Ако зададем "guides, segments: 3", а "hairs, segments: 20", ще се получи интересен ефект.
Ще отида на 71-ви кадър (почти накрая).
Забележете как е огънат "guide".
"hairs, segments: 20" - козината няма да изглежда много начупена.
Отивам в камерата.
Пускам да се смята.
Козината е много смешна, но да оставим това настрана.
Искам да отбележа, че козината в рендера изглежда по различен начин, в сравнение с "guide".
Тук козината е леко огъната.
Няма да променям настройките на дължината.
Промених настройката на дължината на "guides".
Това направи козината по-дълга.
Много е важно да го знаете.
Другото място, от което може да се промени дължината на козината е в "hair material", но за това по-късно.
Оставям дължината на козината по този начин.
"guides, segments: 20" "guides, segments: 3" "hairs, segments: 1" Връщам в началото и пускам рендера отново.
Отивам на 71-ви кадър, за да сме сигурни, че е същото.
Пускам да се рендерира.
Да сравним с предния рендер.
Когато "hairs, segments: 1", а "guides, segments: 3", дори и "guides" да са огънати; в "picture viewer" косъмчетата са абсолютно прави.
В предния "render" косата има лека извивка, докато при този - тя е абсолютно права.
Тези две величини си влияят една на друга.
"guides" отговарят за посоката и за дължината.
Трябва да експериментирате с тях много, за да схванете разликата между двете.

Тест за преминаване към следващия урок

 
За да увеличите броя косъмчета за финален рендер, трябва да?
увеличите Count в Guides
увеличите Count в Hairs
увеличите Length в Guides
увеличите Segments в Hairs