Collision Shape и Initial

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
Когато имате подобна сцена, вероятно ще срещате проблем с тази ваза.
Нека да видим какъв е проблемаът.
Ще добавя "tag: rigid body", ще поставим на вазата "dynamic: off", за да бъде статичен обект.
Натискам "play", за да видим какъв е проблемът.
Вместо топчето да падне вътре във вазата, остана отгоре.
Все едно има невидима преграда и не иска да падне вътре.
За да решим проблема, отиваме в "mode - project".
След това в "dynamics - visualization".
Ако натиснем тук "enable", всичко ще се включи.
Интересува ни само "collision shape".
Изключвам всички останали.
Забележете, че около вазата има кутия.
Тази кутия показва какъв "collision shape" е използван.
В случая "C4D" възприема вазата като кутия.
Това е, за да действа по-бързо при по-семпли сцени.
В случая това не ни помага.
Трябва да кажем на "C4D" как да интерпретира този обект.
Отивам в тагът.
В "collision - shape: automatic".
Това по подразбиране слага автоматично да се опростяват всички форми.
Ще сменим "shape: static mesh".
Има много различни функции, но ни интересуват само "moving mesh" и "static mesh".
"moving mesh" - за движещи се обекти.
"static mesh" - за обекти, които трябва да са статични; но въпреки това да са "rigid body".
Включвам "static mesh".
Нищо не се промени, защото трябва отново да включим динамиката.
Преминавам на следващия кадър.
Кутията изчезна и вазата смени цвета си.
Връщам в началото, за да видим дали топчето ще падне вътре.
Ето, топчето падна вътре.
Отивам в "project" и изключвам "dynamics, visualization: off".
Всички форми, които не са кръг или квадрат, създават малки затруднения.
Например: ако вземем този пръстен, Ще му сложим "rigid body".
Ще копирам това тук.
Натискам "play", за да видим "dynamics".
Реагира като плоскост, а не като пръстен.
Ще трябва да сменим "shape".
Няма да работи със "static mesh", защото ако пуснем "dynamics", ще си остане на едно място.
Щеше да е полезен ако топчето беше по-високо, за да премине през пръстена.
Ако искаме пръстенът да падне, трябва да нагласим "shape: moving mesh".
Натискам "play", той премина безпроблемно през вазата.
Изтривам пръстена, защото не ни трябва.
Връщам се в началото.
Ще взема "mograph cloner".
Слагам сферата като "child object".
В "cloner object", нагласям "mode: grid array".
Вдигам "cloner" нагоре.
Намалям разстоянието между сферите.
Внимавайте да не се пресичат, защото ако имаме анимация (включвам "dynamics"); те ще избухнат.
Да видим какво ще се случи.
Натискам "play".
Ето как топките тръгнаха настрани.
Трябва да внимавате когато правите "mograph cloners", да не се пресичат по този начин.
Натискам "play".
Премествам тага в "cloner".
Сменям "individual elements: all", за да не бъде цял обект.
Ще увеличим "framerate: 200", за да има време топчетата да се успокоят.
Вече са статични.
Може да анимирате купата.
От "frame: 0" купата да се обърне и топчетата да изпаднат.
Как бихте го направили? Ако отида на "frame: 0", топчетата ще се върнат в същото положение.
Трябва да оставим "dynamics" да стигне до момента, в който искаме.
Когато топчетата вече са се успокоили.
Натискам пауза.
Ще отида в тагът.
След това в таб "dynamics".
Натискам "set initial state".
Когато отидем в началото, "dynamics" ще започне да работи от този кадър.
Ако изчистим, ще се върнат в това положение.
Ще ги пуснем отново.
След като са се успокоили, натискам "set initial state".
Връщам се от началото.
Ще направим анимация на сферата.
Завъртам насам.
Ще сложим "keyframe" тук и "keyframe: 10".
Нека видим.
Трябва да наклоним още малко купата.
Да обобщим.
Искате да запазите "initial state" на "dynamic object".
(в случая топчетата) За да не седят винаги горе, да ги изчаквате да се успокоят, оттам да направите анимацията си и накрая да рендерирате.
Просто натиснете "set initial state".
Също така, ако имате обекти, които имат дупка или неправилна форма.
(всичко различно от кръг или квадрат, има неправилна форма) Трябва да промените "shape: static/ moving mesh".
В зависимост дали имате движещ се обект или статичен.
Това ще направи обектът да е като реален, а не "dynamics" да го възприема като кутия например.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Когато имат обект с отвор dynamics, който не работи правилно, това е, защото?
Shape не е включено на Moving Mesh или Static mesh
Shape не е включено на Automatic
Shape не е включено на Off
Shape не е включено на Convex Hull