MoGraph Effectors

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
Силата на "mograph" идва, когато към "cloner object" добавим "effector".
Ще разгледаме това в този урок.
За целта ще добавя "cloner object".
След това и "child object".
Ще променя размера на кубчето.
Например на 20 см.
Освен, че може да добавите един обект, може да добавите много различни обекти към "cloner object".
Може да добавим сфера и капсула.
Ще променя размера им.
Ще променя и радиуса на капсулата.
Имаме три обекта в "cloner object".
Kапсулата, кръгa и квадратa.
Ще увелича броят им.
Тяхната последователност е абсолютно еднаква.
Капсула, кръгче, квадратче и т.
н.
Те се повтарят едно след друго.
Причината е "mode: linear".
Включено е "clones: iterate", което ги подрежда по този начин.
"clones: random" - ще бъдат подредени на случаен принцип.
"clones: blend" Това ще опита да съчетае трите форми и започва от най-малките, след това към кръга и квадрата.
"clones: random" Сега са в права линия, "mode: radial".
Променям радиуса и увеличавам бройката.
Те са в абсолютно перфектен пръстен.
Ще видим как се използват ефектори с "cloner object".
Когато слагате "effector", трябва първо да селектирате"cloner object".
По този начин автоматично "effector" ще бъде вързан към "cloner object".
Ако отивам в "effector," добавям "random effector".
Автоматично "random effector" повлиява на "cloner object".
Ако не селектирам "cloner object", отново слагам "random effector", той няма да работи.
Причината е, че когато не сте отбелязали "cloner object", те не се връзват автоматично и трябва да ги вържете на ръка.
В такъв случай селектирате "cloner object", отивате в раздел "effectors".
Тук е листата с всички "effectors".
Сега липсват.
Ще добавя "random effector".
Вече "effector" работи за "cloner object".
Ще разгледаме по-подробно "random effector".
В "transform" има различни опции.
В момента единствено имаме "position".
На всяка координата има по 50 см.
Може да увеличите някъде.
В тази позиция ефектът, от подреждането на случаен принцип, да е по-голям.
Може да добиете интересен ефект с тези величини.
Тук има и "rotation" и "scale".
Може да включим "scale".
Ще променим размера.
Сега променяме размера само по "X".
Обектите стават само по-издължени, отново на случаен принцип.
Може да добавите и на "Y" и "Z".
Дори да добавите една и съща величина тук, отново ще бъдат на случаен принцип.
Ако искате да запазите първоначалната им форма, само размера им да е различен, може да включите "uniform scale".
Това ще даде само една величина.
"scale: 2" Обектите ще са еднакво големи и малки.
Няма да се удължават или сплескват.
Ще включим "rotation".
Ще добавим ротация на всеки един от тези параметри.
Позиция по 50 см.
В "cloner object" ще увелича броят.
Ако резултата не ви харесва как влияе "random effector", със "seed" - променяте величините.
Тук действа по същия начин, но "seed" променя подредбата им.
Ако резултата от "random effector" не ви харесва, може да го смените с някой друг.
Сега "random mode: random".
Тук има и други видове.
"noise" - прави шум.
Този вид е анимиран.
Ако натисна "play", "random effector" започва да движи обектите.
Може да променим "animation speed".
Намалям "animation speed: 10%".
Цялата анимация ще стане много по-бавна.
Може да забързаме.
Връщам "animation speed: 100%".
Какво прави "scale"? Ще направя материал в "color channel" ще добавя "noise".
Получава се облак от бяло и черно, който минава през обектите.
Където е черно е нула, а където е бяло е 100%.
Когато минава шумът през обектите, казва на каква позиция да застанат, спрямо шума.
Това, което ще направи "scale" е да увеличи или намали шума - колко голяма е разликата.
Увеличавам "scale: 500 %".
На големи облаци минава през тези обекти и те се движат по някакъв начин равномерно.
Ако намалим "scale: 10%", тогава всеки се движи сам за себе си.
Облаците са много по-малки (шума).
Всеки обект се движи самостоятелно.
Ще обърна внимание на раздел "color".
Ще го включа "color mode: on".
Ще получим "random" и в цвета.
"blend mode: multiply" Включвам "use Alpha/Stregth".
Ще ги направим малко по-светли.
Цветът не е най-интересния инструмент, затова го изключвам.
Отивам в раздел "falloff".
Включвам "shape: box".
Всичко се върна на мястото си.
Ако преместим "box", "random effector" работи само там, където минава кубчето.
"random mode: random" Така ще е по-явен ефекта.
Когато премина с квадратчето оттук, шумът се включва само в тази част.
"falloff, shape: linear" Той променя цялостно там, от където минава тази пластина.
Включва и изключва "random mode".
По този начин може да правите много интересни анимации.
Във "falloff" може да променяте всички настройки.
Размера на пластините и т.
н.
Как да влияят върху "random effector".
Разгледайте всички настройки.
Експериментирайте с тях, за да разберете по-добре какво правят.
В следващите уроци, ще разгледаме други ефектори.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Ако искате random effector-a да променя само размера, но не и пропорциите на клонърите, какво ще направите?
Ще включите uniform scale
Ще включите absolute scale
Ще поставите еднаква величина на x,y,z
Ще превключите transform mode на Relative