Интерфейс

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
В този урок ще се запознаем с интерфейса на "Cinema 4D".
Бих искал да отбележа, че единствената разлика в използването на "Cinema 4D" e, че при Windows e "ctrl", а при macOS е "command".
Също така при Windows "alt", a за macOS - "option".
Започвам с разглеждането на най-горното меню на софтуера.
Както всеки софтуер "Cinema 4D" има главно меню, където може да открием всеки инструмент и функция.
Например, тук във "файл", може да направим нова сцена, да отворим готова сцена, да запазим конкретна сцена или да я експорнем за друг софтуер.
В "edit", може да открием функциите: "undo, redo, cut, copy, paste, select" и др.
Там също се намират и "preferences".
Може да разгледате останалите менюта, но ще ги обсъдим малко по-късно в следващите уроци.
Продължаваме с тези икони.
Когато видим, че тук има малка стрелкичка означава че има подменю.
Когато натиснем и задържим ляв бутон тук, може да създадем стандартна примитива.
Само като пуснем бутона на мишката, например върху този куб.
Това се отнася и за другите менюта, които ще разгледаме по-късно.
Менюто тук се нарича "object manager".
А това под него е "attribute manager".
В зависимост какво сте селектирали в "object manager", забелязваме че се променя в "attribute manager" и може да променяте параметрите на съответния обект.
Ако вземем нашия куб, може да го уголемим по оста "x" (ето тази червена стрелка).
Имате предвид, че координатата за обекта е локална.
Тя важи само за него, а не за цялата сцена.
Тук в долния ъгъл може да видим координатата, която показва "X, Y, Z" за цялата сцена.
Локалната координата и координатата за цялата страна са две различни неща.
Малко по-късно ще видим каква е разликата между двете.
С тези две малки две стрелки може да намаляме, или да увеличаваме нашия куб.
Също може и с плъзгане.
Ако плъзнете нагоре или надолу кубът ще се увеличава или намалява.
Може да се променя и с цифри.
Ако се чудите какво означават тези сегменти, (добавям например тук - 4) ще видите че във "viewport" не се промени нищо.
За да видим промяната, трябва да отидем на "display", където може да променим как се визуализират сенките.
В момента сме на "gouraud shading".
Нека да го сменим на "gouraud shading (lines)".
Нашия куб е разделен по оста "X" на четири части.
Ако добавя 4 на "y", той ще се раздели на 4 и по оста "y".
Сегментите разделят кубът на полигони, Полигоните са в основата на моделирането.
Ако сменим на "quick shading", светлината която имаме в сцената, няма да повлияе на нашите обекти.
Може да включим на "quick shading (lines)", Разликата между "gouraud shading" и "quick shading" е, че когато в сцената има осветление, при "quick shading" то не влияе на обекта; При "gouraud shading" виждаме как светлината влияе върху обект.
Затова ако изключим светлината тук (тикчето стана на червено кръстче) няма никаква разлика, тъй като осветлението не влияе върху обекта.
Ако сме селектирали нещо в "object manager", се появяват тези стрелки.
С тях може да движим обекта по съответната ос.
Ако хванем стрелката, която отговаря за оста "y", може да движим обекта нагоре или надолу.
С тази стрелка може да го движим по оста "z".
С тази по "x".
С тези ъгълчета, може да хванете две стрелки едновременно и да движите едновременно обекта по двете оси.
Например, ако хвана тук, мога да движа по "z" и по "x".
Тук може да движим по "z" и по "y".
Но обектът няма да се движи по останалите оси.
С това меню може да сменим инструмента.
В момента използваме "move tool".
Появява се едно балонче, в което пише "move tool" и може да видите бързия клавиш.
Бързия бутон може да се види и от тук долу.
Ако селектираме отново, ето как се появява бързия бутон.
"scale tool".
Може да селектираме "rotate tool" от тук, или с бърз бутон "R".
Появяват се едни пръстени.
Ако например хванем червения пръстен ще въртим по оста "x".
Ето завъртаме нашия обект по този начин.
След като съм го завъртял, ако искам да го преместя нагоре; сменям на "move tool".
Виждаме, че координатата е локална и е наклонена.
Ако искаме да движим кубът право нагоре, ще бъде трудно.
Затова трябва да сменя координатaтa от локална на глобална.
Това става ето оттук.
По този начин може лесно да движим кубът право нагоре.
Отново ви подкрепям да разгледате менютата и ако желаете може да създадете други примитиви.
Разгледайте как може да ги движите, завъртите и др.
Важно е да започнете да се чувствате комфортно със софтуера.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Ако искате да видите как светлината в сцената осветява обект, на какъв shading е най-добре да превключите ?
Gouraud Shading
Quick Shading
Constant shading

Въпроси и отговори

 • Какво означава N~B като shortkey?

  Vicka Dimov:

  Здравейте! Как да разбирам тази сигнатура за бързи клавиши N~B?

  Николай Кирков:

  Чрез нея включвате guarad shading with lines, а чрез n~b guarad shading само... Няма смисъл да търсите определено значение защо бързия клавиш се нарича така ако това питате, просто е такъв по подразбиране

  Vicka Dimov:

  След като изгледах следващите уроци установих, че първо трябва да се натиска клавиша N (появява се меню) и от него могат да се изберат A, B, ...