Моделиране - Ягода

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
Нека пристъпим към самата ягода.
Ще скрия листата.
Ще направя една сфера.
Включвам "gouraud shading with lines".
Подредбата на полигоните на тази сфера я правят неудобна за работа.
Главно заради тази точка тук.
Поради причината, че тук точките са много добре подредени.
Тези точки ще ни трябват, за да позиционираме там семенцата.
За тази цел ще използваме "type: icosahedron".
Това ще бъде много по-полезно.
В момента са триъгълници, но ще минат през "sub-devision surface".
Тя ще ги преобразува в полигони.
Трябва да сменим сегментите, защото са малко.
Увеличавам "segments: 34", за да имаме повече семенца.
Първо ще направим "bulge deformer".
Ще го добавя към сферата.
Натискам "fit to parent".
Увеличавам височината на "bulge".
"bulge" - сплесква форми.
Ако го преместя надолу деформира обекта, като ягода.
Може да си поиграете с тези настройки още.
Ще копирам тази сфера и я именувам "ягода".
Дублирам я, за да направя семената.
Ще използваме за семената същия обект.
(ще скрием "ягода") Взимам "bulge deformer" обекта.
Изтеглям обекта малко нагоре.
Семената трябва да са малко по-издължени.
Намалям височината на "bulge object".
Изглежда добре.
Нека намалим целия обект "семена", за да станат малки.
След малко ще ги оформя, скривам ги за момент.
Нека продължим с "ягода", правя я видима.
Ще избера "mograph - effector - random".
Ще използвам "random", за да деформирам ягодата, защото в момента има перфектна форма.
За да я деформираме, добавям "random effector" към "ягода".
Надписвам листата "листа", за да не се бъркам.
Взимам "random effector", отивам в "deformer", включвам "deformation: point", за да деформира точките.
Получи се странен ефект.
Отивам в "effector" и превключвам "random mode: noise".
Вече изглежда по-добре.
Пускам на "play".
Виждаме, че "noise" анимира обекта.
Не целим това.
Сменям "animation speed: 0%".
Вече не се анимира.
Намалям "scale", както и "strength".
В "parameter" ще намалим раздувката на обекта, по позициите по "x: 20, y: 20, z: 20".
Ето, вече имаме леки деформации.
Включвам "gouraud shading", за да виждаме какво се случва.
Намалям "effector, scale: 35%" "strength: 38%" Идеята е да няма перфектна форма.
След като мине в "sub-division surface" ще се оправи.
Добавям "sub-division surface" и ягодата тук.
С "n+b" включвам "gouraud shading with lines".
Сменям "subdivision editor: 3".
Преди да премине към "sub-division surface", трябва да селектирам точките за местата на семената.
Отивам в "point mode", с "ctrl + a" селектирам всички точки.
Уверете се, че е селектирана "ягода" и да я направим полигонов обект.
Ще натисна "current state to object".
Тук ще изтрия и вече може да пипам точките.
С "ctrl +a" ще ги селектирам.
В горната част не трябва да имаме семена, защото там реално липсват.
Взимам "live selection tool", с "ctrl" ще деселектирам точките в горната част.
Трябва сега да сте сигурни кои точки ще бъдат селектирани и кои не.
Къде ще са разположени семената.
Разгледайте добре и по периферията.
След като сме селектирали тези точки, отиваме в "select - set selection".
Много ни е необходима тази селекция.
Слагам в "sub-division surface".
Мърдам тези точки.
Със "soft selection" може да направим вдлъбнатини за семената.
Ще използваме "point selection", за да позиционираме семената с "mograph cloner".
Отивам в "object mode".
Пускам "mograph - cloner".
Слагам вътре в него семената.
(изключвам тук "sub-division surface", за да виждам по-добре всичко) Взимам "cloner", "mode: object".
Обектът ще бъде ягодата.
Селекцията е "point selection".
Включвам "render instances".
Включвам семената, за да са видими.
Заради "bulge" е малко неясно.
Скривам го, за да не ни обърква.
Ето, семената са по повърхността.
Ще ги намалим - с "t" ще хвана и ще ги намаля.
Трябва да прецените точно колко големи искате да бъдат.
Ще намаля "segments: 14".
Ще са малки и ще се гледат отдалеч, затова не са необходими много сегменти.
Намалям ги още.
Посоката им е хаотична.
Ще позиционираме всички да сочат надолу.
Отивам в "cloner".
Tab "object", "up vector: Y+".
Нека ги направим в дупките по ягодата.
В момента те се по повърхността, а реално има малки вдлъбнатини, където са тези семена.
Ще взема този "sub-division surface".
Преименувам го на "ягода".
С десен бутон го правим "current state to object".
Ще запазя този обект, ако нещо се обърка.
Скривам го и взимам другата ягода.
Проверяваме дали има "point selection".
С двойно натискане селектираме точките.
Включи се селекцията.
Скривам "cloner", за да не ни пречи.
Отивам на "move tool".
Ако не се показва "soft selection", включете го.
Променям "radius: 10cm".
Нека вдлъбнем малко.
Ще пробваме с друг "falloff: dome".
Няма да е "dome".
Пробвам със "circle", но най-добре беше на "linear".
Връщам "falloff: linear".
Ще намалим "radius: 7", тъй като е много голям.
Трябва да хванете "x" и "z", без "y", защото ако смаляваме, ще потънат надолу.
Но и така постигнахме добър ефект.
Трябва в профил да прецените колко навътре да бъде вдлъбнато.
Оставям в това положение.
Включвам "gouraud shading", за да преценим дали ни харесва.
Изглежда много добре.
Нека сложим семената.
Да, определено изглежда супер.
Нека сменим обекта.
Защото семената плуват в пространството.
Получава се заради дублираната ягода.
Семената вече са на място.
Този резултат е много добър.
Ще изтрия другата ягода.
Остава тази, която имаме тук.
Ще преименувам "cloner", в "семена", за да не се бъркаме.