Допълнения към урока
Учебна програма AutoCAD Формула
5. Надписи, оразмеряванe и собствени стилове
Прехвърляне на стилове и палета с инструменти
СТАРТИРАЙ КУРСА ДНЕС


Задача


Повторете показаното толкова пъти, колкото е необходимо, за да го правите свободно и бързо по всичките начини показани в урока.

Настройки за палетата с инструменти


Нормален текст:
^C^C-style;Нормален;"Arial Narrow";a;yes;no;2.4;1.0;0;;;_mtext
Голям текст:
^C^C-style;Голям;"Arial Narrow";a;yes;no;3;1.0;0;;;_mtext
Заглавие:
^C^C-style;Заглавие;"Arial Narrow";a;yes;no;4;1.0;0;;;_mtext
Стил за дименсия
^C^C-dimstyle an;yes;"CAD Тайни";yes;r;"CAD Тайни";dimlinear
При първото вкарване на стила за дименсия Аутокад дава грешка и трябва да се вкара втори път. След втория път всичко работи нормално.

Дискусия към урока

Въпроси
Отговори