Допълнения към урока
Учебна програма AutoCAD Формула
4. Коригиране на геометрия

Автоматична актуализация на оразмерителни линии

Автоматична актуализация на оразмерителни линии
СТАРТИРАЙ КУРСА ДНЕС


Задача


Повторете показаното толкова пъти, колкото е необходимо, за да го правите свободно и бързо по всичките начини показани в урока.

Команди от видеото


DIMASSOC - 0: AutoCAD създава оразмерителни линии като отделни елементи; 1: AutoCAD създава неасоциирани дименсии; 2: AutoCAD създава асоциирани дименсии
DIMREASSOCIATE - Асоциира дименсия към обект. В по-старите версии се ползва DIMREASSOC.
DIMDISASSOCIATE - Премахва асоциацията от дадена оразмерителна линия.