Допълнения към урока
Учебна програма AutoCAD Формула
4. Коригиране на геометрия
Модифициране на геометрични фигури чрез командата stretch
СТАРТИРАЙ КУРСА ДНЕС