Допълнения към урока
Учебна програма AutoCAD Формула
5. Надписи, оразмеряванe и собствени стилове

Използване на специализирани команди за оразмерителни лини

Използване на специализирани команди за оразмерителни лини
СТАРТИРАЙ КУРСА ДНЕС


Задача


Повторете показаното толкова пъти, колкото е необходимо, за да го правите свободно и бързо по всичките начини показани в урока.

Команди за оразмерителни линии


Dimangular - Оразмеряване на ъгъл;
Dimarc - Оразмеряване на дължина на дъга;
Dimradius - Оразмеряване на радиус на кръг;
Dimdiameter - Оразмеряване с диаметър на кръг;

Дискусия към урока

Въпроси
Отговори