Използване на специализирани команди за оразмерителни лини

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред

Задача


Повторете показаното толкова пъти, колкото е необходимо, за да го правите свободно и бързо по всичките начини показани в урока.

Команди за оразмерителни линии


Dimangular - Оразмеряване на ъгъл;
Dimarc - Оразмеряване на дължина на дъга;
Dimradius - Оразмеряване на радиус на кръг;
Dimdiameter - Оразмеряване с диаметър на кръг;

Въпроси и отговори

 • Иван Гинчев: Опитах се да въведе оразмеряване на координатите на точки от Urok-6-Comands.dwg.

  Иван Гинчев:

  При избраната прецизност в стила за оразмеряване стойностите бяха цели числа и се различаваха от стойностите в Status bar. Увеличих прецизността и стойностите съвпаднаха, но не бяха кръгли числа. Въпросът ми е има ли причини или изисквания за използване на точни координати при чертането или не? Аз винаги съм се стремял да започвам чертеж от точка 0.00,0.00 или някое точно число. Каква е практиката при професионалистите?

  Иван Цукев:

  Практиката и препоръката е да се чертае абсолютно точно.

  Вече чертежът да започва от 0,0 не е задължително и зависи от случая. Може например да има сграда, която е в абсолютни координати спрямо някоя координатна система.

  Иван Гинчев:

  Много благодаря.

 • Как се оразмерява дъга?

  Пантелей:

  При мен се получава така   https://prntscr.com/34xln9

 • Каква е височината на надписите?

  Пантелей:

  При мен стандартната височина е 2.5. Май трябва да си правя нови таблици. https://prntscr.com/34xn9z

  Иван Цукев:

  Това е нещо, което ти приемаш. Аз съм приел за мен 2.4. Разликата между 2.4 и 2.5 е незабележима.

  Stanislav Slavov:

  Здравейте! Защо при стартирането на командата за оразмеряване на линия от иконата на рибън интерфейса, при зададен стил CadТайни, оразмерителната линия не се изчертава в дадения стил, а използва за цвят текущият ми лейаут?

  Когато използвам туул палетата за оразмеряване всичко си е както трябва.

  Краси Кръстев:

  Здравей, Станислав.

  Когато използваш директно дадена команда - за ичертаване на линия, изчертаване на дименсия, изчертаване на окръжност ... каквото и да било обект при изчертаването му той остава настояшия избран (текущия) лейър (слой), самият стил обаче е този който си нагласил за съответната команда - в случая CADТайни. Когато обаче използваш палетата там вече всичко е в дадения слой и със съответния стил.

  Stanislav Slavov:

  Благодаря за точният отговор Краси! :)

  Краси Кръстев:

  Моля!

  Супер е че това работи за теб!

 • Как да се оразмери полилиния?

  Найден Данков Червенков:
  Как може да се оразмери полилиния с множество чупки, така че да имам разстоянията между vertex точките? Става въпрос за оразмеряване на водопроводно трасе с няколко клона и множество чупки. Идеята ми е да не го правя поотделно за всеки сегмент.
  Найден Данков Червенков:
  ;; ============================================================ ;;;;                               ;;;; PDIM.LSP - This lisp for dimensioning of several      ;;;;       LwPolylines simultaneously. The program works  ;;;;       with current dimensional style. The distance of ;;;;       the dimensional text from a polyline is equal  ;;;;       to multiplication of height of the dimensional  ;;;;       text (DIMTEXT system variable) on a variable   ;;;;       'tOff'. You can change value of 'tOff' in the  ;;;;       program beginning, after note.          ;;;;                               ;;;; ============================================================  ;;;;                                ;;;; Command(s) to call: PDIM               ;;;;                              ;;;; Select LwPolylines and press Enter.              ;;;;                                ;;;; ============================================================  ;;;;                                ;;;; THIS PROGRAM AND PARTS OF IT MAY REPRODUCED BY ANY METHOD ;;;; ON ANY MEDIUM FOR ANY REASON. YOU CAN USE OR MODIFY THIS ;;;; PROGRAM OR PARTS OF IT ABSOLUTELY FREE.          ;;;;                               ;;;; THIS PROGRAM PROVIDES THIS PROGRAM 'AS IS' WITH ALL FAULTS  ;;;; AND SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTY OF    ;;;; MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR USE.      ;;;;                               ;;;; ============================================================  ;;;;                               ;;;; V1.2, 9th Okt 2008, Riga, Latvia              ;;;; © Aleksandr Smirnov (ASMI)              ;;;; For AutoCAD 2000 - 2008 (isn't tested in a next versions)  ;;;;                               ;;;;                 https://www.asmitools.com  ;;;;                                ;;;; ============================================================ ;;(defun c:pdim(/ tOff plSet pLlst vLst oldDss cAng cDis cPt); NOTE ;                                 ; The distance of the text from a LwPolyline line is equal    ; of multiplication of system variable 'DIMTXT' (height of    ; the dimensional text) on a variable 'tOff'. Change this    ; variable for change this distance.                (setq tOff 1.0)  (princ "\n<<< Select LwPolyline for dimensioning >>> ") (if(setq plSet(ssget '((0 . "LWPOLYLINE"))))  (progn   (setq pLlst(vl-remove-if 'listp             (mapcar 'cadr(ssnamex plSet)))    oldDss(getvar "DIMASSOC")    ); end if   (setvar "CMDECHO" 0)   (command "_.undo" "_be")   (setvar "DIMASSOC" 2)   (foreach pl pLlst (setq vLst(mapcar '(lambda(x)     (trans x 0 1))(mapcar 'cdr      (vl-remove-if-not       '(lambda(x)(= 10(car x)))(entget pl))))    ); end setq  (if(equal '(70 . 1)(assoc 70(entget pl)))  (setq vLst(append vLst(list(car vLst))))  ); end if (while(< 1(length vLst))  (setq cAng(angle(car vLst)(cadr vLst))      cDis(/(distance(car vLst)(cadr vLst))2))   (if(>=(caar vLst)(caadr vLst))   (setq cAng(- cAng pi))   ); end if   (setq cPt(polar      (polar(car vLst)cAng cDis)     (+ cAng(* 0.5 pi))(* 1.0(getvar "DIMTXT")))    ); end setq  (command "_.dimaligned" "_end" (car vLst)    "_end" (cadr vLst) "_none" cPt)  (setq vLst(cdr vLst))  ); end while ); end foreach   (setvar "DIMASSOC" oldDss)   (command "_.undo" "_e")   (setvar "CMDECHO" 1)   ); end progn  ); end if (princ) ); end of c:pdim(princ "\n*** Type PDIM for multiple LwPolyline dimensioning *** ")
  инж. Венета Малчева:

  Здравейте, интересен лисп. Не съм експерт в програмирането (може да се каже, че съм начинаеща), бих искала така да променя файла, че разстоянието между полилинията и оразмерителните линии да е по-голямо. Мисля, че разковничето е в стойността на toff (setq tOff 1.0), тъй като забелязвам, че ако текстът ми е с височина 2 единици, то и отстоянието на дименсиите от полилинията също е 2 единици. Моля за съдействие!

  Краси Кръстев:

  Здравей, Венета.

  Как ще изглежда котировката от този лисп зависи от настройките на текущия стил на котировката в момента на ползване на лиспа - снимка 1 позиция 1.

  Т.е. настройките на активни стил ще са меродавни за цялата визия на котировката която правиш на база на този лисп.

  Надявам се да съм бил полезен с отговора.

  инж. Венета Малчева:

  Не мога да разбера коя настройка на активния стил трябва да променя. [1] Текстът е с височина 2,4 и разстоянието е 2,4 единици, [2] текстът е с височина 1, а разстоянието остана 2,4 единици?

  Краси Кръстев:

  Изпиши в командния ред DIMTXT и задай стойността която искаш за разстояние между корировката и линията за която правиш котировка.Например DIMTXT и задай 5 .

  инж. Венета Малчева:

  Супер, всичко е "6" ;)

 • Краси Кръстев:

  Здравей, 


  Прилепването най - вероятно се е получило поради включено прилепване и просто при посочване на на дистанцията къде да се намира линия тя се е прилепила към точка най - воертно тази точка е е Endpoint - просто внимавай когато оказваш тази дистанция ( местоположение ) да не се прилепиш някъде ( освен ако не искаш да го правиш. ( снимка 1 ).


  Може да премистиш текста от другата страна като хванеш синия маркер на текста от дименсията ( снимка 2 ) и избереш една от опциите ( може да си избереш да преместиш просто текста някъде , може текста и линииката която стърчи към него.

  И едно нещо ще вметна когато текста се изписва отстрани дали ще се изпише отляво или отдясно е въпрос на това дали отляво надясно или отдясно наляво си начертала дименсията - пробвай го оставям на теб да видиш каква е разликата :)


  Галя Костадинова:

  Много благодаря! Получи се отлично!

  Краси Кръстев:

  Радвам се че се е получило

 • Краси Кръстев:

  Здравей, предполагма че иконката която визираш най - вероятно е показаната на снимка 1 позиция 1.

  Снимка_1

  Това е едно нововъведение в AutoCAD. Идеята на тази команда е да създаваш различни видове ( типове ) оразмерителни линии посредством нея, т.е. за радиус, диаметър, линия, наклонена линия и т.н.

  Ако искаш специално да избереш, както в по - старите версии, коя точно дименсия искаш да използваш може да напрвиш посредством падащото меню ( стрелкичката ) показано на снимка 2 позиция 1 и 2. Ако говориш за стрлкичката, която е в панела Dimmension и искаш да изкараш прозореца - Dimmenssion style manager , то тогава трябва да цъкнеш на стрлкичката показана на снимка 2 позиция 3.

  Снимка_2

  Надявам се да съм бил полезен с отговора.

  Богомил Иванов:

  Много благодаря!

 • Как може да заключим/отключим даден обект?

  Николай:

  Здравейте, Как да отключим обектите от урока за упражнение?

  Краси Кръстев:

  Здравей, Николай.

  Заключен е слоя в който се намират посочените от теб линии.

  На снимка 1 съм показал един от вариантите за отключване на слоя.

  Снимка_1

  Николай:

  Благодаря!

 • Защо  DC/DCO не работи като команда ?

  Йордан Иванов:

  Защо не мога да направя оразмерителните линиис с командата DC или DCO, когато го направя от иконата за въпросната команда се получава,а когато изпиша с бърза команда не се получава ?

  Краси Кръстев:

  Здравей, Йордан.

  Коя е версията на AutoCAD, която ползваш?

  Само с DC и DCO ли е така или с други кратки команди - например с M (Move), CO (Copy) пак ли е така?

  Може ли да покажеш снимка на това което виждаш на екрана в AUtoCAD след като въведеш DCO или DC и натиснеш space (enter)?

  Има вероятност при теб, тези кратки команди да са зададени за друга команда/и в AutoCAD или въобще да да нямаш нищо прикрепено към тези кратки команди.

 • Краси Кръстев:

  Здравей,

  Промени Height за дадения стил оразмерителна линия.

 • къде ми изчезнаха надписите при въвеждане на команди

  Генчо Георгиев Колев:

  До скоро когато изписвах командите самият надпис ми се изписваше до стрелката с мишката.не знам какво се е случило,но сега надписа с командата която изписвам ми се изписва в командният ред долу,което не ми е много комфиртно..моля помагайте как да ми излязат надписите отново до стрелката с мишката (независимо на коя точка се намира тя на екрана) с аутокад 2022 съм

  Живка Костадинова:

  Добър ден! Не знам дали е от версията на програмата, но опитайте да включине DYNMODE да бъде ON

  Надявам се, че това ще разреши проблемът Ви.

  Приятен ден!