Допълнения към урока
Учебна програма AutoCAD Формула
7. Повторно използване на елементи, блокове, шаблони и количествени сметки


Задачи


Задача 1 - Създайте блок, както е поазано в урока

Задача 2 - Отделете 15мин. и избройте повтарящите се елементи, които можете да създадете като блокове с атрибут.

Команди


ATTDEF - Създава дефиниция за атрибут;

ATTSYNC - Актуализира информацията за атрибути в избраните блокове;

INSERT - Вкарва съществуващ блок.

[B] BLOCK- Създава нов блок;

Дискусия към урока

Въпроси
Отговори