Допълнения към урока
Учебна програма AutoCAD Формула
6. Хитра организация на чертежите чрез слоеве, собствени типове линии и щриховки


Задача


Повторете показаното толкова пъти, колкото е необходимо, за да го правите свободно и бързо по всичките начини показани в урока.

Команди


LAYUNISO - Връща изолираните слоеве в изходно положение.;

[LI] LAYISO-Изолира избраните слоеве и изключва/заключва всички останали; * Бързите команди за LAYISO и LAYUNISO ги няма по подразбиране и трябва да се добавят.