Допълнения към урока
Учебна програма AutoCAD Формула
3. Умни мащаби, точност и специалзирани команди за чертане