Допълнения към урока
Учебна програма AutoCAD Формула
2. Бързо създаване на геометрия и ефективна работа с файлове
СТАРТИРАЙ КУРСА ДНЕС


Допълнителни команди


Команда NAVBARDISPLAY Включва/изключва помощните команди под куба за погледи: 0 - изключено, 1 - включено;
Команда REGEN Регенерира визуализацията на екрана
Команда REGENALL Регенерира всички погледи и модела при работа с лейаути
Команда REGENAUTO Автоматично регенериране. Препоръчително да се изключи, особено ако работите с по-големи чертежи.

Дискусия към урока

Въпроси
Отговори