Допълнения към урока
Учебна програма AutoCAD Формула
2. Бързо създаване на геометрия и ефективна работа с файлове

 

Основни принципи


@2,4 - Точка 2 единици по X и 4 единици по Y спрямо точката, от която сме в момента. (относителни координати)
#2,4 - Точка с координати 2,4 в абсолютната координатна система на AutoCAD.

 

 

Важни забележки


1. Когато не се изпише "@" или "#" AutoCAD не знае дали искате да зададете относителни или абсолютни координати и взима настройката по подразбиране. Тя може да е различна за различните версии на AutoCAD.
Контролира се от командата DYNPICOORDS. Настройките са "0" за относителни координати, когато не е зададено @ или #; "1" за абсолютни координати, когато не е зададено @ или #.

 

 

Бързи клавиши


F8 - Включва/изключва ортогонално чертане
F10 - Включва/изключва Polar Tracking
F12 - Включва/изключва Dynamic Input

 

 

Задача


Повторете показаното толкова пъти, колкото е необходимо, за да го правите свободно и бързо по всичките начини показани в урока.

 

Дискусия към урока

Въпроси
Отговори