Допълнения към урока
Учебна програма AutoCAD Формула
4. Коригиране на геометрия

Щрихове и асоциативност при щриховете

Щрихове и асоциативност при щриховете
СТАРТИРАЙ КУРСА ДНЕС


Задача


Повторете показаното толкова пъти, колкото е необходимо, за да го правите свободно и бързо по всичките начини показани в урока.

Команди от видеото


H или HATCH - пуска командата за щриховка

HPASSOC - 1:създава асоциативни щрихове; 0:създава неасоциативни щрихове.

При поблеми със щрихове


Понякога щриховете се държат на пръв поглед странно, като например копирате детайл от един чертеж в друг и щриховете му изглеждат добре. Ако обаче създадете щрих в новия чертеж със същия мащаб, той изглежда много по дребен или едър. Причината за това често се оказва настройката MEASUREMENT. В единия чертеж тя е настроена за инчове, в другия за метрична система. За да се реши проблема, трябва да се уеднаквят.
MEASUREMENT - 0:контролира мащаба при работа в инчове/футове; 1:контролира мащаба в метрична система;

Дискусия към урока

Въпроси
Отговори