Допълнения към урока
Учебна програма 3D Моделиране и Рендериране с 3DS MAX
2. Техники при работа със стандартни геометрични обекти

Специфични точки за „захващане“ на обекти при завъртане и скалиране (angle snap points)

Специфични точки за „захващане“ на обекти при завъртане и скалиране (angle snap points)
СТАРТИРАЙ КУРСА ДНЕС