Групиране

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В много случаите, когато работим с много на брой и еднотипни обекти както са примерно нашите дръвчета.
Много по-лесно се работи с тях, ако са организирани в групи.
Или отделните елементи на всеки обект да бъдат една група.
Например всички елементи, които изграждат първото дърво могат да бъдат организирани в група.
Как става това? Първо трябва да маркирам всички елементи, които искам да групирам.
"Crtl" и кликване върху всеки от елементите и всичко което е свързано с групи се намира в менюто "Group".
Избирам "Group".
Пиша името на групата, която създавам.
Избирам ОК.
На практика групата вече е създадена.
Когато се опитам да селектирам, който и да било обект от групата ще се маркира цялата група.
Когато отида в "Modify" панела няма да виждам параметри за нито един от обектите.
Ще виждам името на групата И ако искам да имам достъп до някой от тези елементи.
Първо ще изолирам тази селекция с "Alt + Q".
Ако искам да имам достъп до елементите на това дърво, отивам в менюто "Group".
Възможностите, които имам са да разваля групата която направих, което не искам в случая или да я отворя.
В момента групата ми все още съществува и имам достъп до всички елементи.
Bounding Box или ето тази кутия, която огражда обекта с нейния габарит.
В момента стана розова.
Това значи, че групата е отворена и имам достъп до всеки елемент в нея.
След като направих промените, които искам в групата, мога да селектирам всеки един от обектите и от менюто "Group" да я затворя.
Bounding Box отново става бял.
Aко не виждате Bounding Box си, както аз не го виждах преди малко, може би сте натиснали "J" от клавиатурата.
Ще го оставя включен.
Ще излезна от изолираната селекция.
Една група може да бъде създадена от няколко групи.
Например ако тези елементи са нова група.
Мога да направя група която да е съставена от две групи.
Маркирам двете групи и отново правя група.
Когато отворя една от тези групи, в случая основната група, имам достъп до подгрупите от които е създадена.
На практика така съществува такава йерархична подредба в групите.
Когато е маркиран един от елементите на групата избирам "Close".
И сега ще развалят тази група която направих със "ungroup".
Mога да добавям и допълнителни елементи към групата.
Например ако искам короната на това дърво да бъде част от тази група, в случая това няма смисъл, но по принцип съществува като вариант добавяне на отделен елемент към група която съществува.
Имам групата и елемента.
От менюто Group, когато е маркиран елемента, който ще присъединявам към групата.
Избираме "attached" и когато сложа курсорана мишката върху групата, той се променя и мога да кликна с ляв бутон.
Сега вече елемента е част от нея.
С Ctrl + Z ще се върна стъпка назад.
Ще маркирам първото дърво и с десен бутон ще избера командата "select similar".
Tова което прави командата е по нейн подбор и по нейна преценка да прецени Кои обекти са подобни за да ги маркира.
В момента виждам, че селекция ми е почти правилна.
Исках да маркирам всички дървета, но са маркирани и колите.
"Alt" и кликване върху тях за да ги махна от селекцията.
Само с преместване нагоре с левия бутон без да пускам бутона на мишката проверявам дали това са всички елементи, които искам да бъда селектирани.
И преди да пусна левия бутон натискам десния.
Нищо не съм променил, само се убедих, че това което съм селектира са всички дървета.
Правя една група с общо име "Group01".
Работата с групи е много полезна, тъй като селекцията е много бърза и достъпът до поделементите също става лесно.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Може ли една група да съдържа в себе си няколко групи ?
да
не
да – ако групите са с до 5 обекта
да, но само ако са друпирани стандартни примитиви

Въпроси и отговори

 • Ивайло Искренов:

  Здравей,

  за да "работи" командата select similar, обектите които Max приема за подобни, трябва да бъдат в един и същ слой или да имат еднакъв материал (или без материал). Провери дали обектите ти изпълняват тези условия.
  Neli Ivanova:

  Ивайло, моляте да обясниш разликата между ungroup и exlode за групите. И разликата между group и assembly. Благодаря!

  Ивайло Искренов:

     Да си представим, че обект 1 и обект 2 са една група - Група1, а обект 3 и обект 4 са друга група - Група2. Селектирам и двете групи и правя нова група - Група3. Новата група съдържа две групи. 

     Ако върху Група3 приложа Ungroup, Група3 ще изчезне, но двете групи от който е съставена ще останат. Ако върху Група3 приложа Explode, Група 3 отново ще изчезне, но този път ще се "разбият" и вътрешните групи и вече всеки обект си е отделен и няма съществуваща група от тези обекти. При Ungroup се разрушава общата група, но се запазват вътревшните, докато при Explode се разрушават всички групи.
     И Group и Assembly са методи за групиране на обектите, с тази разлика, че при използването на assembly, автоматично се добавя Luminaire helper object и когато селектираш група от този тип, в Modify панела имаш достъп до параметрите Dimmer и Filter Color, за който има допълнителен метод за обвързването им с Wire Parameters с параметрите Intensity Multiplier и Color на светлина която участва в това assembly. 
     Аз лично използвам само групи, но пък Assembly може и да има някакво много полезно приложение за някои специфични дейности в Мах, но за мен е много по лесно да си отворя групата и да си селектирам всеки обект който ми е нужен, включително и светлинен източник.
  Neli Ivanova:

  благодаря!


 • Как

  Десислава :

  Как да разделя един готов модел на мебел/като го селектирам се селектира целият/ на отделни блокове, за да мога да задам различни материали на отделните елементи /примерно на диван/?

  Ивайло Искренов:

  Здравей,

  за да сложиш различни материали на назлични елементи от един обект, първо се убеди, че в меню Customize-> Preference -> таб General -> керето Sub-Materials е сложена отметката "Assign Automatically" (1) . Махни отметката на "Use Real-World Texture Coordinates" (2). След това върху целият обект, върху който работиш сложи един материал. От нивото на подселекция - Елемент (3) избери елемента, който ще бъде с различен материал. Ако обекта не е разделен на елементи, ще трябва да селектираш подниво Полигони и да маркираш тези полигони, които ще бъдат с различен материал. След като имаш вече под-селекцията, просто избираш новият материал в материалният редактор и с бутона Assign Material to Selection го прилагаш само върху селектираната част.
  Neli Ivanova:

  Ивайло здравей, При мен с бутона Assign material to Selection се прилага материал върху целия обект не само върху избрания полигон. Защо? Иначе в editable poly мога да трия полигони от обекта, да прилагам операции върху избрания полигон, но не й да слажа само на него материал.

  Ивайло Искренов:

  Здравей,

  провери дали в меню Customize-> Preference -> таб General -> керето Sub-Materials е сложена отметката "Assign Automatically".
 • Групи - Има ли удобен панел за визуализиране?

  Светльо:

  Има ли панел, в който да са визуализирани всички обекти в една сцена, подобно на select by name? Но да се визуализират и йерархичните връзки между обектите, така че за да разбера кои обекти са част от дадена група, да не се налага да "изследвам" сцената с кликания. Търся нещо аналогично на панела "Persp/Outliner" или "Hypergraph" в Maya. В тези панели се визуализира както йерархията, така и типа на обектите, независимо от това дали са в група или не, група в групата, скрити обекти и т.н.

  Ивайло Искренов:

  Здравей, 

  тази информация в Мах можеш да я видиш в Schematic View (1). 
  Светльо:

  Благодаря за отговора! Това върши работа. Изглежда като аналогия на Hypergraph в Maya.

 • Може ли Групите да натоварват  модела?

  Симеон Спасов:

  Здравейте! Задавам този въпрос малко късно, но при повторното преглеждане на някои видеоуроци се появяват нови въпроси. Конkретно ме интересува дали групите увеличават значително размера на файла в MAX? По принцип би трябвало програмата  да помни освен характеристиките на отделните обекти в групата, така и отделно да разполага с информация за самите групи като цяло. Може би за малки модели това не е проблем но за големи сцени и организация на групи в групите, размерът на файла на MAX би трябвало да нарастне. Бихте ли споделили опита си в тази насока. Не е ли по - удачно да използваме различни техники на организация на сцената - като Layers например, които да са по-щадящи към ресурсите в MAX?

  Ивайло Искренов:

  Здравей,

  когато ползвах по-старите версии на Мах съм забелязал, че понякога организирането в групи и под групи найстина води до значително увеличаване на размера на файла. Изглежда Мах трябва да пази някаква допълнителна информация, която използва по-късно. Това обаче не го забелязвам в 2014 и 2015 - дори да има някаква сложна структура в групите, размера на файла почти не се влияе. В случая го проверих с две сцени - едната е 57,9 МВ и 3,2 млн полигона и има групи до трето ниво - група-в група- в група. Когато са разгрупирани размера на файла е 57,7 МВ. В другата сцена размера на файла е 115 МВ, 7,2 млн полигона и групи до пето ниво. След разгрупирането размера на файла е 114 МВ.
     Организацията в слоеве също помага, но някак си е по-приложимо за по-мащабно групиране (според мен). Аз лично гелдам да имам повече групи в по-малко слоеве. 
     Нека и някой друг ако има желание да направи този експеримент да видим резултатите за размера на файла и с други версии на Мах.
  Симеон Спасов:

  Благодаря за отговора!

 • Може ли да обединяваме отделни обекти в един общ обект?

  Ilia:

  Здравейте, Можем ли да обединяваме отделни обекти в един общ обект? Например както е във видеото: дървото е съставено от два конуса и две хедри... Като ги маркираме всички да ги обединим в един обект, който да можем да трансформираме свободно? Благодаря предварително за отговора!

  Никола Петров:

  Вижте тази статия на колегата инж.Цанко Дилов от Аула трикове! Лек ден и успехи!

  Ивайло Искренов:

  Освен с булеви команди, което е предложил Никола Петров, и варианта с групите, което е предложено във видеото, обектите могат да се обединят и с командата Attach. Когато са редактируеми обекти (Edit Poly), в ниво на селекция точки, избираш бутона Attach и избираш другият обект.

  Никола Петров:

  Мисля, че думата " булеви" трябва да се напише с главна буква - Булеви! Все пак, това е реално живял човек - Джордж Бул - английски математик, на когото дължим много! Лек ден и успехи!