Общ принцип на създаването на стандартни примитиви (standard primitives - basics)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Здравейте! Стигнахме до момента, в който да видим начина, по който се създават стандартните геометрични обекти в "3ds max", така наречените примитиви.
Най-лесният и достъпен начин за това е от "create" панела, който се намира тук вдясно.
Първия табулатор, който е "create".
Първият бутон "geometry" и от падащото меню селектираме "standard primitives".
Това е списъка с обектите, които можем да създадем.
Друго място за достъп до същите обекти е от менюто "create", "standard primitives" и това е същия списък с обекти, който имаме тук.
Ще използвам "create" панела.
Първият обект, който ще създадем е "box".
С еднократно натискане върху бутона "box" се активира командата за създаването му.
След това избирам "viewport", в който да започна неговото създаване.
Първият обект ще го създава в "top view".
Маркирам "viewport" със средния бутон на мишката, за да стане активен.
Натискам веднъж с левия бутон и задържам, влача по диагонал, за да определя големината на основата на "box".
Kогато определя този размер, пускам левия бутон и придвижвам мишката нагоре.
Така определям височината на "box".
Когато определя този размер, натискам още веднъж с левия бутон на мишката.
Създаването на кутията приключи.
Виждам, че бутона, който съм натиснал е все още жълт, което значи че е активен.
Командата все още не е приключила.
Ако сега натисна в някой от различните "viewport" ще започне създаването на нова кутия.
За да приключа напълно командата за създаването на кутия, натискам веднъж с десния бутон.
За да видя по-добре какво съм направил във всички "viewports", натискам бутона "z" от клавиатурата.
Припомням, че в миналият урок за създаването на бързи клавиши, присъединихме командата за "zoom extends all" на бутона "z".
Така че едновременно се разширява изгледа във всички "viewports".
Мястото, където можем да видим параметрите на обектите, които създаваме е от "modify" панела на "create" менюто.
Това са параметрите, с които сме създали нашата кутия.
Това са текстови полета, в които ние ръчно можем да въведем данни от клавиатурата.
Те ще променят някои от параметрите на обекта, който е маркиран.
Например, това 91, го променя на 50.
Ръчно мога да променя габаритите на кутията, след като тя вече е създадена.
Ако искам това нещо да го направя преди да започна създаването активирам командата "box".
и в подменюто "keyboard entry", мога да въведа предварително размерите, които искам.
Това са координатите по X, Y и Z (световните координати).
Спрямо началото на координатната система, или място където се пресичат двете черни линии в тази решетка, ще го оставя нула.
С натискането на бутона "create" ще се появи обектът, чиито параметри съм задал предварително.
Десен бутон, за да приключа командата.
Ще маркирам двата обекта и ще ги изтрия.
Командата "box" има и още една разновидност.
Вместо "box" мога да започна създаването на куб ("cube").
С натискане и влачене за определяне на основата, едновременно с това ще определям и височината.
Десен бутон, за да приключа командата.
Ако искам предварително да задам параметрите на куба, с въвеждането на първият параметър и натискане на клавиша "enter", следващите параметри автоматично се променят, така че да бъдат равни на първият.
С натискането на бутона "create" обектът ще бъде създаден.
По-малката кутия, която създадохме е вътре в голямата.
Десен бутон, за да приключа командата.
Маркирам единият обект.
Премествам куба, за да видя този, който създадох.
Маркирам и двата обекта и ги изтривам.
"z" за "zoom extends all".
Параметрите на кутията, които не разгледахме са нейните сегменти.
Това е "wireframe", който изгражда нашата кутия.
Ще създам един "box" във "viewport".
Десен бутон, за да приключа командата.
С маркирана кутия отивам в табулатора "modify".
Това са параметрите по дължина, височина и ширина на нашата кутия - ще ги направя еднакви.
За да мога да виждам сегментите, особено ако сте с версия по-стара от 2014, ще сменя от "realistic" на "shaded" + "edged faces".
Във версията 2014 при самото маркиране, автоматично се вижда "wireframe" на обектите, но в по-старите версии не е така.
Какво са сегментите за нашата кутия? Ще натисна "alt + w" за цял екран.
Сегментите са линиите, които изграждат повърхността на обекта.
За какво са ни необходими те? В момента не можем да ги използваме, тъй като нашия обект още не е станал редактируем.
Но когато започнем да говорим за моделирането това са подобектите на модела, с които можем да работим.
Ръбове и точки, които сме създали там където се пресичат ръбовете.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Може ли основните параметри за изчертаване на обектите да бъдат зададени предварително (преди кликването във viewport-a и стартирането на самата команда) ?
да
не
да, но само ако стойностите са положителни
да, но само за стандартният обект - box

Въпроси и отговори