Персонализиране на работната среда – мерни единици

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
За избора на мерни единици в "3D Studio Max" До голяма степен зависи от това, какво планувате по принцип да правите в него.
Например ако планувате да работите с предимно малки обекти.
Може би тогава най-благоприятният вариант за вас ще бъде менителници по подразбиране, с които работите да бъдат милиметри.
Но ако например се занимавате с архитектурна визуализация, или нещо в по-голям мащаб.
Тогава може би най-добре да изберете сантиметри или дори метри.
Преди да кажете на Макс мерните единици, които ще използвате.
Той работи с или така наречените "generic units".
С други думи 1 единица за "max" просто означава 1.
Без значение дали това са инчове, милиметри или метри.
По подразбиране, когато се изберат мерните единици, те ще се появяват след цифрите, които определят даден линеен параметър.
Например в момента, когато тръгна да правя някакъв стандартен обект.
В случая този чайник.
Това, което виждам за него, в полето за радиуса са единиците без да знам, каква е дименсията на тези единици.
За да ги настроим, ще влезем в менюто "customize", "units setup".
Променям избора, който е по подразбиране от "generic units" на "metric".
Oт падащото меню, ще избереш сантиметри.
От бутона "units setup", ще избера една чертожна единица да бъде също 1 сантиметър.
Окей.
Окей и на това меню.
Сега мерните единици се появиха ето тук, където беше размера на нашия грид.
Ако сега тръгна да изчертавам някой стандартен обект, виждам, че след цифрите, които дефинират този размер имам мерната единица, която избрахме, сантиметри.
По принцип имайте предвид, че тези букви също значат нещо за "max".
И ако инцидентно при маркирането в това поле, не изтрия всички символи.
А например остане буквичката "м".
Следващите цифри, които не ги въвеждам, "max" ще ги приеме за метри и автоматично, ще ги промени в сантиметри след като натисна "enter" за потвърждение на цифрата, която съм въвел.
Така вместо, ако исках да бъде 1 сантиметър радиуса на този чайник.
От неправилното маркиране, за да въведа точния размер, "max" го преформатира в 100.
Затова може би най-удачният вариант за маркиране в тези текстови полета е с двойно кликване в тях.
Така със сигурност се маркира всичко и съм сигурен, че това, което въвеждам е в мерните единици, които съм избрал.
Избора на мерни единици е важен и когато импортирате обекти, които са направени в друг софтуер, или от друг потребител.
Той ги е направил например в инчове.
Ако съществува такова разминаване в мерните единици.
Това може да се поправи и по време на импорта на файла.
Дори след като се импортне и се знае връзката между мерните единици.
Може обекта да се скалира отново.
Отсега нататък моите мерни единици, до края на курса, ще бъдат сантиметри.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Ако не зададем мерни единици за МАХ, с какви мерни единици работи програмата по подразбиране ?
инчове
сантиметри
метри
generic units (безразмерни единици)

Въпроси и отговори

 • Може ли да се гледа  видеото?

  Георги Игнатов:

  Видеото към урока не работи ли или не е достъпно в момента? Браузъри Google Chrome и Faerfoh

   
  Мария Балева:

  Здравей,

  оправихме файла :)
 • Как да настроим Мах да стартира с едни и същи мерни единици

  Георги Игнатов:

  Може ли да се настрои, един вид Мах винаги да стартира с мерните единици които съм задал? Когато стартирам чужд файл, програмата взема мерните единици от него и при следващия старт стартира с тях.  Между другото при зареждането на файла пита : File Load : Units Mish Match. За да се работи правилно във файла къде трябва да е точката. Има и други съобщения но предполагам че по време на курса ще се изяснят. Благодаря.

  Ивайло Искренов:

  Здравей,

  ако в Customize->Units Setup укажеш мерните единици, Мах вече започва да ги ползва и те ще са такива всеки път когато стартираш Мах (това се прави еднократно). Когато обаче опитваш да отвориш/присъединиш файл, който е направен в други мерни единици, Мах открива тази разлика и веднага излиза съобщението от скрииншота, който си направил. В него имаш вариант за два избора :
  1 - "Rescale..." - това значи, че ще запазиш мерните единици които си установил в Мах и за сметка на това обектите който присъстват в новия файл ще се рескалират, т.е. ако в Мах(1) си направил кубче с размери 1х1х1 в инчове и го отвориш в Мах(2), където са избрани единици сантиметри и избереш опцията "Rescale..." - продължаваш да работиш в сантиметри, но кубчето става с размери 2,54х2,54х2,54см (1"=2,54см). Ако избереш опция 2 =>
  2 - "Adopt..." - тогава системните единици автоматично се променят в инчове и кубчето остава с размери 1х1х1 (инчове!)
  Така че като заключение може би по-правилно е да се избере първият радио-бутон "Rescale...", защото ти предварително си определил, че трябва да работиш в определена дименсионна система и е по-добре файла да "наследи" този избор.
  Георги Игнатов:

  Благодаря

 • Какво става ако има разлика в мерните единици в System Unit Setup и Display Unit Scale?

  Антоанета:

  Какви са връзките между тях? Обектите се изчертават според Unit Scale, а грида е в System?

  Ивайло Искренов:

  Здравей,

  найстина е важно да се отбележи, че има разлика между System и Display units. Реално  Display units показват само как обекта да се види във вюпорта. Това което реално определя размера на обекта е System units. Разликата се забелязва едва когато се опиташ да импортираш обект с други системни единици. Например : импортираш обект (1х1х1) от програма, мерните единици в която са инчове, в Мах, където системните единици са сантиметри - без да рескалираш обекта той ще запази размерите 1х1х1, но в неговите системни единици - сантиметри. Така това което получаваш е рескалиран обект с размери 1см х 1см х 1см (без значение е какви са Display units), а не както трябва да бъде - 2,54см х 2,54см х 2,54см. За тази цел или трябва да използваш опция за рескалиране по време на импорта (ако има такава ), при която се вземат предвид само System units, или ръчно да рескалираш обекта след това. 
  По на кратко : System units са единиците с който работи Мах (при импортиране и скалиране на обекта), а Display units - единиците с който работиш ти (тези с който обекта се визуализира на екрана и в който е работния грид).
  Точно по тази причина, избора на мерни единици трябва да става възможно най-рано.
 • Какъв е начина за точно чертане, чрез въвеждане на координати?

  Весела Савова:

  Има ли техника в Max за точно чертане? По-точно цифрово да се въвеждат координатите на обектите. Примерно искам да изчертая линия, която е висока 20см в Front wiew, като аз задам коя да е началната точка, и цифрово въведа координатите по Z? Може ли това да стане с въвеждане на координати?

  И ако се налага ръчно скалиране, как може това да се зададе с процентно увеличаване или намаляване? Т.е., когато искам един обект да го намаля с 50% примерно, има ли начин? Работя главно в Archi Cad, и в Max този начин на работа много ми липсва.
  Благодаря предварително за отговора.
  Мария Балева:

  Може да видиш отговора на въпроса тук: http://aula.bg/question#id-119833600001

 • Как мога да изкарам целия курс? 

  Теодора Шаламанова:

  Искам също да кажа, че всичко е много ясно и добре поднесено и в тази първа част - дори нямам въпроси. Благодаря на Аула и Ивайло Искренов