Допълнителен прозорец с елементите от сцената (Scene Explorer)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Да разгледаме в това видео новият "scene explorer".
За целта аз ще използвам този файл, който вие също, ще имате прикачен към урока.
"scene explorer", както казахме е тази част от лявата страна.
Това всъщност е такова меню, което може да се присъедини.
Може да се сложи от, която стана ви е удобно.
Ако този "scene explorer" е затворен, можем да го отворим от две места.
Oт менюто "tools, new scene explorer", или от бутона, който е "layer manager".
Всъщност новият "scene explorer" е нещо като старият "layer manager", с някои подобрения.
Аз ще гооставя отворен от това меню.
По-скоро този бутон тъй като, ако го отворя от менюто "tools" тези колонки ще бъдат различни.
Те могат да се променят от, десен бутон върху някоя от клонките и "configure columns".
За момента, ще ги оставя тези.
И ще присъединя този прозорец от лявата страна.
Това, което представлява "scene explorer" е нещо като общо място, в който имаме два основни изгледа.
На старият "layer manager", който виждаме в момента.
И на менюто "select by name", с някой подобрения.
Двата основни изгледа се сменят от тези два бутона.
В момента сме в изгледа с "layers".
А сега сме в изгледа с обектите.
Оставям за момента този изглед.
Махам ето тези филтри от тук, от този бутон "toggle display toolbar".
Новото в този изглед също е това, че можем да виждаме и каква е връзката между обектите.
Тук вече ясно се вижда, кой обек е "parent" и кой е "children".
За да илюстрираме това ще селектирам ето този елемент.
Десен бутон "select child nodes".
Задържам "shift", за да селектирам и следващият.
"alt-q", за да виждам само тях във "viewport".
Искам да илюстрирам и да ви покажа, какво точно представлява този изглед и каква зависимост показва.
Ако селектирам някой от елементите в този списък, той автоматично се селектира и във "viewport".
Това важи и в обратен ред, Ако селектирам във "viewport", се селектира и в този списък.
Това, че тези обекти са по-навътре от този и той всъщност ги съдържа, значи че този обект "can04", който селектирам в момента.
е "parent" обекта за другите обекти в списъка под него.
Какво представлява това? Значи, че другите обекти просто са свързани към него и всички елементи зависят от него.
Другите елементи от групата са самостоятелни.
Това важи и за следващият обект.
Селектирам неговият "parent".
Хубавото е, че тука тази зависимост се вижда и може много лесно да се коригира.
Ако искам ето тези елементи, които са "children" на "can08" да станат "children" на "can04" просто трябва да бъда селектирани.
Десен бутон "add selected to" "new parent pick" и избирам новият "parent".
Правя видими всички елементи.
Десен бутон върху някои от елементите, "collapse all".
За да бъде по-компактен изгледа.
Имам две групи от елементи, които са скрити в момента.
Отворям едната група, ще я селектирам.
Десен бутон "Select child nodes" и когато всички са селектирани.
От бутона за включване на тази видимост на групата, ще се повлиаят всички елементи на групата.
Правя същото и за следващият елемент.
Ако премина в изгледа със слоевете.
Тук мога да създавам нов слой.
След като съм създал новият слой, мога доста лесно и бързо да прехвърля елементи, които вече по някакъв критерии са обособени.
Например са отделна група, както е в случая.
Просто ги селектирам оттук.
Връщам се в изгледа със слоевете.
Десен бутон "add selection to", "new parent pick" Сега просто избирам новият слой.
Така вече тези елементи са прехвърлени в новият слой.
Това, което е новото тук за слоевете е, че можем да имаме слой, който да бъде подслой на някой друг слой.
Създавам нов слой и просто го премествам в съществуващият слой.
Така вече имаме "parent" и "children" зависимост, между славете, което досега не беше възможно.
Можем съответно да преместваме от единият слой в другия и в подсладете интерактивно.
Това всъщност понякога доста улеснява работата.
"scene explorer" може да е много полезен в управлението на сцената.
Не бързайте да го изключите, за да спечелите още малко работно място.
Разбира се, в началото на проекта не е много приложим този "scene manager".
Но колкото по-сложна става сцената, толкова по-удачно е използването на "scene explorer".
Управлението на сцената, всъщност става доста по-лесно.
С това, ще приключим нашето "overview" на новият "scene explorer".
W следващите видea, ще продължим с другите нови неща в "MAX 2015".

Въпроси и отговори

  • При какви случаи се налага да използваме подслой?

    Daniela Pesheva:

    Би било добре обясненията да са включват и кога и при какви условия се използват . При какви случаи се налага да използваме подслой?

    Ивайло Искренов:

    Здравей, по принцип не мисля, че може да се каже кога се налага или че е задължително използването на подслоеве - това е въпрос на организация в сцената. По скоро е по лична преценка и съобразяване със сложността и броя на обектите във файла. Също така може да се отделят в подслоеве групирани обекти, които искаме да се манипулират по еднакъв начин - например да се скрият едновременно или да се замразят, но това по-скоро зависи и се налага от самата сцена.