Допълнения към урока
Учебна програма 3D Моделиране и Рендериране с 3DS MAX
2. Техники при работа със стандартни геометрични обекти