Създаване на модификатор за клониране с MCG

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В това видео, ще използваме "Max creation graph".
За да създадем наш модификатор, който ще кръстим "symbol cone".
С негова помощт, ще можем да клонираме геометрия от сцената.
Да отворим "Max creation graph".
Споменахме, че за търсенето на операторите ще използваме бутона "x" от клавиатурата.
Знам, че ще създаваме модификатор.
Първият "node", който ни трябва е "output modifire".
Това е "node", който ще даде крайният резултат от другите оператори.
Това, което искаме да направим е да можем да клонираме геометрия от сцената.
Следващият "node", който ни трябва е "clone and transform mesh".
Различните типове оператори имат ръчно оцветяване на заглавията.
Например този, който е с това светло виолетово.
Означава, че това е към "compound" оператор.
Ако дам десен бутон и "open com port in new tab", ще видим, от какво точно е създаден.
Това са операторите, които са свързани към него.
Първото нещо, което трябва да изберем е този модификатор да може да работи върху избрана геометрия.
И да може да бъде избран от "modifier stack".
Затова следващият оператор е "modifier trimesh".
Свързването на "nods" става както в материалният редактор.
Кликване и влачене.
Също така става и с избиране на солта и влачене в работното пространство.
Отново излиза "search box", в който можем да напишем името на оператора, който търсим.
А в "count", който е от тип "integer 32", ще ми трябва "node".
Който се нарича параметър "integer 32".
В него, ще можем да зададем броя на копията, които искаме да клонираме.
В "transform matrix", последният "node", който ще използваме в "compound node".
Всъщност ще бъде "node", който да оказва, в каква посока искаме да се извършва трансформацията.
Използваме "translation matrix".
Искаме да го използваме в трите посоки.
Затова добавям "vector3".
За да можем да видим в интерфейса въвеждането на тези координати по "x, y, z" То всъщност ще бъде остъпа на новият обект, който е клониран.
Трябва да създадем нови параметри за този "node".
Това най-лесно можем да направим с десен бутон върху "node" и "generate parameters".
В общи линии това, което е с кафяво заглавие, ще появи и в интерфейса.
В случая това, което се получава е за "z", за "y" и за "x".
С точно тези имена "x,y,z", ще очаква да въведем стойност, която да бъде отстъпа между новият обект и този, който клонираме.
Остава ни да направим само е да обединим новите обекти, които получаваме като копие в един "mesh".
Tова нещо ще го направим с "combine all meshes".
Ние ще го свържем и с "output" оператора.
Модификатора ни е готов.
за да го използваме трябва да направим още две неща.
Да го запазим и второ да дадем "evaluate" На запазеният инструмент, за да може да се появи в интерфейса.
Изберем от менюто "File, Save" В тази папка, която е по подразбиране "Max creation graph".
Пишем името на файла, който искаме да се появи и като име на модификатора.
Затова името, което ще напиша в момента е "mcg_ simple_clone_tool".
Запазвам.
Разширението на тези инструменти, които създаваме в "Max creation graph" е "maxtool".
В "message log", виждаме, че не е възникнал проблем при запазването.
Това, което остава, за да се появи в интерфейса е "evaluate" от менюто "build", "evaluate".
Mинимизирам за момента "creation graph".
Създавам един обект.
От листа с модификатори, когато е селектиран обекта.
Намираме модификатора, който сме създали.
Оставихме по подразбиране, броя на копита да бъде 0.
Ние ще го променим след малко.
Също така можем да добавям тук едно "offset".
След параметрите "x,y, z".
По този начин, да оптимизираме още малко външния вид на нашия модификатор.
Връщаме се в "Max creation graph".
Ето тази стойност, първата променяме.
То беше първоначалната, с която започва при прилагането на модификатора.
Променяме го на 1.
Също така добавям и по едно "offset".
След "x, y, z".
След "x, y, z".
Иска ми се да промени това име, което да не "name", a да бъде "count".
То определят броя на копията, които ще бъдат мултиплицирани.
С тези промени, запазвам отново.
"evaluate".
Създавам нов обект.
И прилагам модификатора "mcg_simple_clone_tool".
Промените не са се отразили.
Затова се връщам отново.
Запазих отново, на това, което виждам, че съм объркал и...
Причината поради, която не може да се "evaluate" е че минимум сyм направиl единица.
A трябваше "default" да го направя.
Запазвам отново.
За да съм сигурен, че всичко е, каквото трябва, ще изчистя този "message log".
С десен бутон "clear Log".
"file, save".
Файлът е запазен.
И "build, evaluate - successfully".
Сега трябва да работи, както трябва.
Изтривам модификатора, който ползвахме.
И ще го добавя отново.
Сега вече е, както трябва.
Така създаваме нашия простичък "clone" модификатор.
"mcg"е много мощен инструмент.
Просто трябва да се прекара много време с него и И да се научат основните "nodes".
Все пак това, което може да използваме е вече създадени инструменти с "mcg".
Ние ще видим, как става, в следващото видео.

Въпроси и отговори

  • Как мога да приближавам и отдалечавам изгледа в MCG Editor както правите във видеото без да използвам скролера на мишката?

    Betty:

    Как мога да приближавам и отдалечавам изгледа в MCG Editor както правите във видеото без да използвам скролера на мишката. Аз съм с touchpad.

    Ивайло Искренов:

    Здравей, мисля че няма шорткът за зуумване в MCG редактора, но можеш да използваш клавиша Z и това автоматично ще ти показва всички използвани нодове във възможно най-голям размер в работното поле.