Модификатори – общо представяне

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Здравейте! Вече няколко пъти споменавахме думичката модификатори в "3D Studio MAX".
Дори използвахме някои от тях.
Като "surface" и "turbosmooth".
Вероятно вече е излезнал въпроса, какво точно представляват модификаторите.
Как се работи с тях и къде се намират? Най грубо казано модификаторите са нещо, което можете да прибавите към обекта си.
За да мотивирате и да промените общата му геометря.
Имайте предвид, че има и доста специализирани модификатори.
Които имат друга цел, а не да влияят върху геометрията на обекта.
Нека да разгледаме обекта, който имаме в нашата сцена.
Това е една арка, която е с профил звезда.
Тази звезда се извива около своята централна ос.
Профил се появява през определени разстояния.
И на всеки край на звездата, има различни елементи.
Тази форма е постигната с модификатори.
А не чрез моделиране.
моделирането модификаторите в "max" вървят винаги ръка за ръка.
Да разгледаме, как е получена тази форма.
Модификаторите, за които говорим отново се намират в "create panel".
Във втората табулатор "modify".
Когато е маркиран обекта, върху който искаме да приложим модификатор.
Този "modifiers" лист става активен.
И това е списъка с модификатори, които могат да бъдат приложени върху обекта.
Върху един обект, могат да бъдат приложени много модификатори.
Тези модификатори, които се прилагат върху обекта, образуват така наречения "modifiers stack".
Tова е листа с модификатори, които се използват върху обекта.
Kонкретно за нашияt случай, върху стандартният обект "звезда", който е 2D форма са приложени четири модификатора.
"Extrude, lattice, twist, band".
Това е "modifier stack" за звездата.
Действието на модификатора, може да бъде включено и изключено.
Ето това е формата, от която сме тръгнали.
Включвам отново действието на всички модификатори.
По реда, в който са избирани.
За да видим подред, как сме стигнали до финалната форма.
От звездата е получен този 3D профил.
От него е получен следващият обект.
Който е огънат.
И след това е получена арката.
Всеки модификатор има свои собствени параметри.
Те се появяват тука отдолу.
Под "stack" на съответният обект.
За всеки модификатор, който е селектиран.
От този "modifier stack", се появяват неговите актуални параметри и стойности.
За Макс има значение, в каква последователност са използвани модификаторите.
Той винаги ги чете отдолу нагоре.
Първо сме му казали, че искаме да направим звезда.
И след това сме казали че искам да "extrude".
Да направим "lattice", "twist" и след това "band".
На практика така последният модификатор, влияние на всички под него.
Всеки следващ модификатор, влияе на тези, които са под него в "modifier stack".
В тази сцена има още един обект.
Който всъщност представлява един обикновен конус.
В момента не изглежда като конус.
С този пример, ще се опитаме да разберем, важността на това, в каква последователност са използвани модификаторите.
Изключвам действието на модификаторите.
С тази крушка, с кликването върху нея.
Стават активни и неактивни модификаторите.
Когато се опитам да селектирам конуса, излиза това съобщение.
Което ми казва, че върху този обект вече са приложени модификатори.
Чието действие, може да бъде неправилно ако променя параметрите на този обект, който съм селектирал.
Сигурен ли съм, че искам да селектирам този обект? За момента, ще дам "yes".
Само, за да разгледаме основния примитив, от който сме започнали.
Не нищо необикновено.
Скусен конус, с тези параметри за него.
Върху, който е приложен следващия модификатор "edit poly".
В този модификатор е моделиран този пръстен.
Само със селектиране на един от полигоните "ring selection and bavel" След това, след като имаме тази форма.
Върху него е приложен модификаторът "taper".
И след това общата форма е изкривена с модификатора "Band".
Всеки от модификаторите има свое собствено гизмо.
Когато говорихме за трансформационно гизмо.
Което се появява с активна команда за преместване, завъртане и скалиране.
Както в момента е активна командата за преместване.
Това е нейното трансформационно гизмо.
Но модификаторите има свое собствена гизмо.
Както е ето тази оранжева клетка, която заобикаля моят обект.
Тя фактически показва действието на модификатора.
След, както видяхме реда, в който са използвани модификаторите.
Ще се опитаме да сменим мястото на "edit poly".
с "bend".
Tова става с кликване, задържане и влачене на модификатора.
Появява се Ето тази синя линия.
С която избирам, къде да го позиционирам.
Избирам да бъде най-отгоре.
Вижте какво се получи? Някой от тези изменения са доста непредсказуеми.
Със сигурност този "modifier stack" има значение.
И за макс, винаги начина, по който ще ги чете е отдолу нагоре.
Ако се върна отново да селектирам конуса.
И сега направя някаква промяна.
Виждам, че с нея мога да объркам действието на модификаторите.
По метод, който изобщо не мога да предвидя първоначално.
Затова имайте предвид, че може да използвате модификатори След използването на които не може да се върнете в нива по-надолу от тях.
В следващите уроци, ще разгледаме по-подробно работата с модификатори и конкретно някои от най-често използваните.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Могат ли да бъдат приложени повече от един модификатори върху един обект ?
да
не
да, но само ако обекта върху който се прилагат е 3D обект
да, но само ако обекта върху който се прилагат е 2D обект

Въпроси и отговори