Въведение

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Здравейте! В следващата серия от няколко урока ще ви представя какво е новото какво е промененото и какво е подобреното във версии на 3D Studio Max.
Ще разгледаме основните новости, които са излезнали в програмата в следващите три версии.
3D Studio Max 2015 2016 и 2017.
Kомпанията производител на този софтуер e "Autodesk, анонсира и пуска нова версия на всичките си продукти всяка година.
Винаги се стремят във всяка следваща версия, да има нещо ново в софтуера и да подобрят старото.
Това разбира се добре за крайните потребители.
Ние ще разгледаме някои от основните неща, които мога да влязат в употреба, и да са полезни в нашия работен процес.
Ще се запознаем първо със системните изисквания за новите версии.
Откъде можем да намерим информация за подобренията, които вече са излезнали и какви "service pack" са излезнали за програмата.
Ще направим кратко сравнение между различните програми.
Какво съдържа всяка от тях и новите интрументи във всяка следваща версия.
След това ще продължим конкретно за всяка от версиите.
Ще разгледаме новите неща и ще покажем как да ги използваме.
Другото нещо което искам да добавя тук е малко пояснение за това колко какви са новите неща в следващите версии.
Тъй като ще видите и ще чуете реклами за някой от версиите че има повече от 100 нови неща в софтуера.
Това на практика е наистина така и колкото анонсират, че са новите неща от "Autodesk", наистина са толкова.
Но имате предвид, че допълненията в следващите версии, се разделят на три основни групи.
Нови неща, които досега не са съществували.
Те са доста малък брой и представляват основния интерес към новата версия.
Подобрения, които са от тип "enhancement" и това са подобрения на вече съществуващи подобрения от предишни версии.
При тях нещата не са нови, но оптимизиране или са добавени към тях някакви допълнения, които подпомагат работния процес.
Но те не са нови, ами са подобрени.
Най-големия брой от "update" които дават това число над 100 реално са съвсем дребни неща.
Голяма част от които са изискани от потребителите.
Това са така наречените "Surf update".
За тях ще говорим по-късно и ще обърнем внимание, и ще покажем къде може видят този тип новости, и къде всеки потребител може да гласува за тях.
Пак се връщам на тази информация, че новите неща не е задължително да бъдат много.
Другото което е това че няма много видими побрения, не значи, че в новата версия няма нищо ново.
Това е много важно, тъй като знаете че за всяка версия се издават "service pack" и "extensions" .
Всяка следваща версия претърпява някаква еволюция, което нас като потребители ни интересува и винаги е добре да сме в крак с новите версии, и с новите неща.
Тъй като те имат за цел да подобрят нашата работа.
Да разгледаме в следващия урок Какви са системните изисквания за различните версии?